Хлебният баланс у нас е осигурен

Зърно

„Резултатите до момента показват, че прибраната пшеница ще бъде над 6 млн. тона и ще се доближи до нивата от миналата година. Ето защо спокойно мога да кажа, че хлебният баланс у нас е осигурен“, твърди министърът на земеделието Иван Иванов. По думите му жътвата на пшеницата в страната протича интензивно и над половината от засетите 12 млн. дка са прибрани. Условията за жътвата са били подходящи, което е позволило зърното да се ожъне с високо качество и навреме.

В област Ямбол при пшеницата от 746 000 дка са ожънати над 470 000 дка и са прибрани 240 000 тона при среден добив от 503 кг/декар. Ечемикът е на 100% прибран в областта, като са ожънати 63 000 дка при среден добив от 520 кг/декар.

„На национално ниво жътвата на ечемика почти приключи с произведени около 630 000 тона“, отбеляза  Иванов. Той бе категоричен, че ще бъде задоволено вътрешното потребление и ще има значителни количества за износ, защото България е нетен износител на зърнени култури за държавите от Европейския съюз и трети страни.

Според министър Иван Иванов е безспорен факт подкрепата с европейския финансов ресурс. Това е довело до увеличаване на земеделската земя в добро селскостопанско състояние, намаляване на дела на необработваните земи, окрупняване на стопанствата и увеличаване на размера на използваната земеделска площ в тях. „Делът на обработваемата земя се увеличава, като нарастването се дължи основно на увеличените площи със зърнени и маслодайни култури“, отчита агроминистърът.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кое ви кара да гласувате за конкретна партия или коалиция?

Подкаст