“Брикел” затваря, ако не спре да замърсява

Парламент Гроздан Караджов

На „Брикел“ в Гълъбово са дадени предписания за справяне с неорганизираните емисии и с праховото замърсяване. Ако те не бъдат изпълнени, ще бъде наложена принудителна мярка за спиране на дейността на предприятието.

Това е обявил вицепремиерът по климатичните политики и министър на околната среда и водите Борислав Сандов по време на посещението си в Стара Загора, съобщават от пресцентъра на Министерството му.

„В момента това предприятие няма право да изгаря отпадъци. Трябва да гори смесено наред с въглищата и биомаса – слама, като част от горивния процес. Има предписания от РИОСВ – Стара Загора за справяне с проблемите, свързани с неорганизираните емисии, които, ако не бъдат изпълнени, ще последват действия както спрямо „ТЕЦ Марица 3“ в Димитровград, който беше временно затворен. Аз ежедневно получавам снимки с това как пуши не само от комина“ – посочил министърът.

Борислав Сандов се опитал да влезе за проверка в централата, но не бил допуснат от охраната. След пристигане на полицаи и служители на РИОСВ – Стара Загора бил съставен протокол за неправомерното възпрепятстване на контролен орган и била направена допълнителна проверка, с установени нарушения в нея.

Министър Сандов е категоричен, че предприятието работи в абсолютен разрез със законите на България и по-конкретно в нарушение на Закона за опазване на околната среда.

Във връзка с решенията за управление на отпадъците на община Стара Загора министър Борислав Сандов е посочил, че първо трябва да се ограничат отпадъците и те трябва да се събират разделно. След това трябва да се мисли за повторно използване на продукти и опаковки, рециклиране и компостиране на биологичната фракция, с което изхвърлянето им в депото да се свежда до минимум. Според него проектът на общината за изграждане на нова клетка за депониране може да се финансира от ПУДООС.

В рамките на посещението си в Стара Загора Сандов е посочил, че в ТЕЦ “Контурглобал Марица изток 3” ще бъдат изгорени експериментално 50 тона битови отпадъци. Операторът е подал заявление за това в МОСВ и битовите отпадъци ще бъдат изгорени от Столичната община.

“Не казвам, че ТЕЦ “Контурглобал Марица изток 3” и в бъдеще ще гори боклук вместо въглища. Но тя е една от двете американски централи, на които в момента държавата плаща за вредните емисии. Тези договори изтичат до 2024 и 2026 г. и централи като „АЕS Гълъбово“ и „Контурглобал Марица изток 3“ вече търсят алтернативи, за да намалят тези емисии във времето, когато ще трябва да ги плащат сами“, обяснил Борислав Сандов.

Той подчертал, че за експериталното изгаряне не е необходима оценка за въздействието върху околната среда, но ако има намерение за трайна промяна на горивото ще се изисква екооценка. Сандов припомнил, че централата има собствен мониторинг, но на място ще има и мобилни измервателни станции, които ще следят основните показатели на вредните вещества.

Целият процес ще се наблюдава от РИОСВ – Стара Загора и от Изпълнителната агенция по околна среда, като докато той продължава около обекта ще има три отделни измервателни станции.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST