ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

АДФИ ще проверява поръчка за строителство на АМ „Русе – Велико Търново“

АДФИ

Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) ще извърши проверка на провеждането на процедира и избор на изпълнители по обществена поръчка за  „Определяне на изпълнител на проектиране (изготвяне на технически проект) и строителство на обект: Автомагистрала „Русе – Велико Търново“.

Процедурата за възлагане е обявена на 3 декември 2020 г.  по две обособени позиции: Позиция № 1: Участък Русе – Бяла от км 0+400 до км 40+640; позиция № 2: Обход на град Бяла от км 40+640 до км 76+040. Прогнозната стойност на поръчката е общо 982 740 000 лв., като по първата позиция е 536 391 000 лв., а по втората – 446 349 000 лева. Двата критерия за възлагане – цена и техническа оценка, са с еднаква тежест /по 50%/. Източникът на финансиране е Оперативна програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027.

На 21 януари 2021 г. са подадени четири оферти за Обособена позиция 1 и пет оферти за Обособена позиция 2. На 12 февруари всички участници са допуснати до техническа оценка. Тя обаче се извършва едва на 25 май тази година, като комисията отстранява по един участник от всяка обособена позиция. Поради изтичане на срока на валидност на офертите участниците са поканени да ги удължат, като единият от участниците не подновява офертата си по Обособена позиция 2. Така за всяка обособена позиция са допуснати едни и същи трима участници. Двама от тях (ДЗЗД „ХЕМУС-16320“ и „ХВП – ЯБЛАНИЦА“ ДЗЗД) са свързани лица, тъй като в тях участват свързани дружества – „Пътстройинженеринг – Т“ АД, „Хидрострой“ АД и „ВДХ“ АД. Свързаността между тези дружества произтича от обстоятелството, че мажоритарните им собственици и членове на управителните им органи – Григор Иванов и Велико Желев участват съвместно в управлението на трето дружество – „Пътни строежи Велико Търново“ АД. На основание чл. 107, т. 4 от ЗОП тези участници  (ДЗЗД „ХЕМУС-16320“ „ХВП – ЯБЛАНИЦА“ ДЗЗД) е следвало да бъдат отстранени, но това не е направено.

На 26 май тази година комисията отваря ценовите предложения и класира на първо място по  Обособена позиция 1 ДЗЗД „ХЕМУС-16320“ с цена от 876 525 100.64 лв. (над 300 млн. над прогнозната стойност). За Обособена позиция 2 на първо място е класирана ДЗЗД „АМ РУСЕ ТЪРНОВО“ с цена от 660 425 563.84 лв. (над 190 млн. над прогнозната стойност).

На 18 юли председателят на управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура" Тодор Василев приема решение за избор на изпълнители според класирането на комисията. Позиция едно печели ДЗЗД „ХЕМУС-16320“ с цена от 876 525 100.64 лв. (над 300 млн. над прогнозната стойност). За втората позиция за изпълнител е определен ДЗЗД „АМ РУСЕ ТЪРНОВО“ с цена от 660 425 563.84 лв. (над 190 млн. над прогнозната стойност). Така общата цена за изпълнение на поръчката е повече от 1.54 млрд. лв., което е повече от 556 млн. лв. над прогнозната стойност .

АДФИ следва да провери защо до крайното класиране са допуснати две икономически групи, като всяка печели по една обособена позиция, защо цените на които се възлагат поръчките надвишават с 40 до 55% прогнозния бюджет и има ли тръжна манипулация и разпределяне на поръчките по обособени позиции и ощетяване на бюджета на Европейския съюз.

За потенциалните нарушения и за наличие на картел ще бъдат сезирани Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и Главна дирекция „Конкуренция“ на Европейската комисия.

                                                    

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че избори 2 в 1 са добра алтернатива за страната?

Подкаст