ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

КФН е одобрила проспекта за новата емисия облигации на “Ти Би Ай Банк“

облигации

Комисията за финансов надзор е одобрила проспект за първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, които ще бъдат издадени от „Ти Би Ай Банк“ ЕАД.

Тя е в размер на до 20 000 000 евро, разпределени в до 200 броя обикновени, лихвоносни, поименни, безналични, неконвертируеми, подчинени, некумулативни, необезпечени, безсрочни, свободнопрехвърляеми облигации, структурирани да отговарят на изискванията за допълнителен капитал от първи ред. Всички дългови книжа са с номинална и емисионна стойност от 100 000 евро. Всички те са с фиксиран годишен лихвен процент за първите пет години от датата на издаване.

„Ти Би Ай Банк“ ще има право да упражни три кол опции – кол опция на емитента, регулаторна/данъчна кол опция и кол опция при отказ за включване на постъпленията от облигационната емисия в собствения капитал на кредитната институция.

Емисията е вписана в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за финансов надзор.

Това е втора емисия облигации за банката. През миналата година тя емитира десетгодишни дългови книжа в общ размер на 10 млн. евро, като стана първата банка в България, която издаде публични облигации за капитал втори ред. Книжата са с единична номинална стойност от 100 хил. евро и бяха насочени основно към институционални и професионални инвеститори. Годишната лихва е фиксирана на 5.25 на сто. Причината за емитиране публично на емисия подчинени облигации бе намерението на кредитната институция да оптимизира капиталовата структура на TBI Bank и да подкрепи бизнес развитието й.

До момента „Ти Би Ай Банк“ оперира като специализиран офлайн и онлайн кредитор за индивидуални клиенти и малки и средни предприятия в България и Румъния. Сега усилията на мениджмънта са насочени към превръщането й в дигитална банка от следващо поколение и вече се обслужват клиенти и в Германия, Дания и Полша.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че служебното правителство свърши добре работата си?

Подкаст