ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Между април и юни у нас са задържани 175 броя неистински български банкноти

БНБ сграда

Между април и юни в Националния център за анализ на БНБ са задържани общо 175 броя неистински български банкноти, от които 168 броя са циркулирали в паричното обращение. Спрямо първото тримесечие на 2022 г. те са с 27 броя по-малко. Това е записано в тримесечния „Преглед на емисионно-касовата дейност на БНБ“, който представя информация за тенденциите в развитието на наличнопаричното обращение и динамиката на банкнотите и монетите в обращение. Документът включва и анализ на характерните тенденции.

Делът на задържаните през второто тримесечие неистински банкноти спрямо общия брой на банкнотите в обращение към края на юни 2022 г. е 0.000031 на сто. В общия брой на задържаните през второто тримесечие на 2022 г. неистински български банкноти най-голям е делът на тези с номинал 20 лева (44.57%).
Броят на задържаните неистински банкноти от 20 лева представлява 0.000062% от общия брой на намиращите се в обращение в края на юни 2022 г. банкноти с този номинал. Неистинските банкноти от 50 лева са с дял от 31.43% в общия брой на задържаните през отчетния период неистински банкноти. Неистинските банкноти от 10 лева имат 5.71% дял, а тези от 100 лева – 2.29 на сто.
В периода април – юни 2022 г. са регистрирани и задържани общо 39 броя неистински български разменни монети, от които 12 броя от 2 лева, 2 броя от 1 лев и 25 броя от 50 стотинки. Относителният дял на задържаните през второто тримесечие неистински разменни монети в общия брой на монетите в обращение към края на юни 2022 г. е 0.000001 на сто.
В изпълнение на законовите си функции по извършването на експертна оценка на чуждестранни банкноти, задържани на територията на България, през второто тримесечие на 2022 г. в БНБ са регистрирани и задържани неистински чуждестранни банкноти, както следва: 261 броя евро (в това число 55 броя циркулирали в паричното обращение), 137 броя щатски долари и 10 броя банкноти от други чуждестранни валути, циркулирали в паричното обращение.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че държавата беше достатъчно подготвена за първия по-сериозен сняг?

Подкаст