СЕМ утвърди новия Управителен съвет на БНР

Съвет за електронни медии СЕМ

Съветът за електронни медии утвърди с три гласа „за“ и два „въздържал се“ новия Управителен съвет на Българското национално радио, предложен от генералния директор на медията Милен Митев. Това стана след четири гласувания като Пролет Велкова и Симона Велева не промениха мнението си.

В състава влизат: Албена Миланова – дългогодишен директор на дирекция „Международно сътрудничество“, признат авторитет в Европейския съюз за радио и телевизия (European Broadcasting Union – EBU) и член на Групата експерти по въпросите на обществените медии в информационното общество към Съвета на Европа, представляваща Република България в периода 2006 – 2008 г.; Валери Запрянов – журналист с над 40 години опит в различни печатни и електронни медии; юристът Димитър Димитров – член  на досегашния УС на медията, чието присъствие ще осигури приемственост в работата на съвета и световноизвестният музикант Теодосий Спасов.

„Основен мотив за предложените членове на УС е стабилността. След няколко години на сътресения в радиото и чести смени на ръководството, навлязохме в период на политическа нестабилност в национален и международен план. Затова избрах професионалисти с доказан опит, трима от които и сега работят в обществената медия, познават нейните силни и слаби страни и предизвикателствата по пътя напред“, заяви при представянето им Милен Митев.

Според него е особено важно БНР да продължи да отстоява своята независимост и да запази доказаното доверие на обществото.

„Работата на ръководството е да не позволи опити за външно влияние да достигат до работещите в радиото“, акцентира генералният директор на БНР.

Той подчерта, че УС е върховният управителен орган на обществената медия и неговата роля не е и не може да бъде пасивна.

„Затова предлагам в състава на съвета да влязат хора с различен професионален опит, които да покрият огромното разнообразие от дейности, извършвани от БНР“, отбеляза още Милен Митев.

Валери Запрянов ще отговаря за медийните услуги – линейни и нелинейни, Албена Миланова – за стратегическото развитие, международните програми и партньорства, рекламата и маркетинга, Теодосий Спасов  – за музикалните състави и архивите на радиото и Димитър Димитров – за административното и технологичното развитие и финансово-контролните дейности.

Още информация за членовете на Управителния съвет:

Албена Миланова Камбурова с ресор: дейности, свързани с осигуряването и реализацията на европейски проекти, координирането на участието на БНР в международни организации, сътрудничество с Европейския съюз за радио и телевизия (EBU), стратегическото развитие, маркетинг и рекламна дейност.

Албена Миланова е дългогодишен служител на Българското национално радио. Започва да работи в обществената медия през 1985 г. като редактор в тогавашния Комитет за радио и телевизия. От 1997 г. е ръководител на направление „Международно сътрудничество“. През 2004 г. направлението се трансформира в дирекция – една от малкото структури в администрацията на радиото, запазена непроменена през годините. Албена Миланова заема длъжността директор на тази дирекция, която изпълнява и до днес. В тази роля тя осъществява връзката на БНР с международни партньори, координира участието на радиото в програми за обмен на новини, музика и друго програмно съдържание. Представлява БНР в много експертни и работни групи за изменения на Закона за радиото и телевизията, в които споделя опита на други европейски страни по отношение на медийното законодателство. От 2013 до 2017 г. преподава във Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ „Климент Охридски“, магистърска програма „Електронни медии“.

Опитът и усилията на Албена Миланова получават и международно признание. От 2002 до 2005 г. и от 2010 до 2012 г. тя е член на групата за международно сътрудничество в Европейския съюз за радио и телевизия (European Broadcasting Union – EBU). От 2013 до 2019 г. е Вицепрезидент на Комитета за радио на EBU. От 2010 до 2015 г. е Координатор на регионалната група на Централна и Източна Европа. През 2021 г. отново е избрана на тази позиция, която заема и до момента. От 2006 до 2008 г. е член на Групата експерти по въпросите на обществените медии в информационното общество към Съвета на Европа, представляваща Република България.

Професионалист с опит в управленския екип на БНР, Албена Миланова ще допринесе за изпълнението на концепцията за управление на БНР в периода 2021-2024 г., в която силно се набляга на партньорства с международни организации и използване на възможности за обмен на опит с европейски медии.

Валери Любенов Запрянов  с ресор: дейности, свързани с развитието на програмното съдържание, външните и съвместни продукции, развитието на нелинейни медийни услуги и мултимедийно съдържание, предлагането на продукти на БНР на нови дигитални платформи.

Журналист с над 40 години опит в различни печатни и електронни медии, Валери Запрянов е сред създателите на вестник „Стандарт“ и списание „Тема“, в които е бил и главен редактор и на вестник „Преса“, където е бил редакционен директор. През 1996 г. е програмен директор на Канал 1 на БНТ, а от 2017 до 2019 г. е член на управителния съвет на обществената телевизия.

Носител на наградата за журналистика „Паница“ на фондация „Свободна и демократична България“ за поредицата репортажи от обсаденото Сараево „Мръсната война“.

В кариерата си Валери Запрянов многократно се е доказвал както като изключителен журналист, така и като успешен ръководител на журналистически екипи. Богатият му опит в различни медии ще допринесе за нов поглед върху развитието на медийните продукти на БНР.

Димитър Владимиров Димитров с ресор: дейности, свързани с правните и лицензионни режими, правната защита, планирането и провеждането на процедури по обществени поръчки, управлението на човешките ресурси, функционирането на системите за финансово управление и контрол и за управление на риска, технологичното развитие, административното и техническо обслужване, внедряването на информационни технологии.

Димитър Димитров е юрист, специализирал в областта на авторското, семейното и наследствено и наказателното право. Работи последователно като адвокатски сътрудник и младши адвокат в една от реномираните адвокатски кантори в гр. София, занимаваща се с гражданско, наказателно и административно право, а впоследствие е адвокат на свободна практика. През 2019 г. е утвърден от СЕМ за член на УС на БНР с ресор, включващ правните и лицензионни режими; медийното право; авторското право и сродните му права; процедури по възлагане на обществени поръчки; цялостното правно обслужване; административна реформа; трудовото право.

По време на мандата си е участвал в организирането на някои от знаковите събития за радиото, сред които наградите „Сирак Скитник“ и „Детски празник в БНР“.

Работата на Димитър Димитров като член на първия УС на БНР, работил с четирима генерални директори, показва не само експертна, но и добра организаторска и ръководна компетентност. Той ще отговаря за дейностите, които подпомагат основните задачи и функции на БНР, като към досегашния обхват на неговия ресор се добавят и дейностите, свързани с финансовото управление и контрол и техническото развитие на общественото радио.

Теодосий Спасов Йорданов с ресор: Дейности, свързани с управлението на музикалните състави, продукционната и издателска дейност, златния и архивния фонд.

През годините Теодосий Спасов се е доказал не само като изключителен музикант, но и като ръководител и администратор. Кариерата на световноизвестния български музикант е силно свързана с националното радио. Работата си в медията той започва през 1990 г. като артист-оркестрант, водач на група. През 1995 г. става заместник директор на ансамбъл „Филип Кутев“, а през 1999 г. се завръща в БНР. От 2004 г. е главен художествен ръководител на музикалните състави на БНР, а през 2009 г. е назначен за главен солист. В периода 2015 – 2019 г. Теодосий Спасов е директор на „Музикална къща БНР“– структурата, която отговаря за шестте музикална състава на радиото, тяхната концертна и звукозаписна дейност. След смъртта на Галина Траянова през 2021 г. Теодосий Спасов отново изпълнява длъжността директор на „Музикална къща БНР“.

През 1995 списание „Нюзуик“ го нарежда между най-талантливите музиканти от Източна Европа. Носител е на много отличия и награди, между които: Наградата на Международната академия за изкуства в Париж (1996), „Музикант на годината“ (1997 и 2002), Наградата за филмова музика на Националния филмов център (2007 и 2016), Наградата за принос в Българската култура „Добри Чинтулов” (2009). През (2011) получава най-високото отличие на Министерството на културата „Златен век“ за големия му принос в развитието и популяризирането на българската култура и традиционен фолклор. Носител на Орден „Кирил и Методий – първа степен с огърлие“ за изключителен принос към българската култура (2013).

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST