ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

КЕВР повиши цената на водата в Бургас

ВиК

На проведено заседание Комисията за енергийно и водно регулиране прие решение, с което одобри новия бизнес план и утвърди по-висока цена на ВиК услугите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – Бургас. Тя влизат в сила от 1 август.

С приетото от регулатора решение комплексната цена на услугите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас /снабдяване с вода, отвеждане и пречистване/ за 2022 г. е размер на 4.386 лв./м3 с ДДС.  Утвърдената цена е под нивото на социална поносимост за област Бургас, която е в размер на 5.64 лв./м³.

Причината на повишението на цената на услугите с 1,625 лв./м³ е необходимостта дружеството да повиши своите приходи, за да може да изпълни планираните мащабни инвестиции през следващите четири години и да постигне по-високо качество на ВиК услугите и по-висока степен на удовлетвореност на потребителите. 

Инвестиционна програма за периода е в общ размер 135.8 млн. лв., от които 112.9 млн. лв. са насочени в публични ВиК системи и съоръжения. Друга  основна причина за ръста на цената на услугите са значително увеличените през 2021-2022 г. разходи за материали и външни услуги и най-вече драстично увеличените цени за доставка на електроенергия от свободен пазар спрямо базовата 2020-а.

През новия регулаторен период 2022-2026 г. по ОП „Околна среда 2014-2020“  ще бъдат инвестирани 27.3 млн.лв. за изпълнение на проект за „Интегриран воден проект за област Бургас“. За да се постигне заложената цел за намаляване на загубите на вода с 3.3%  и да се осигури надеждно и устойчиво водоснабдяване ВиК операторът планира до 2026 г. да подмени 149 км довеждащи водопроводи и разпределителна мрежа. 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че държавата беше достатъчно подготвена за първия по-сериозен сняг?

Подкаст