ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Разходите по дейността повишиха загубата на “Син Карс Индъстри”

Росен Даскалов

През първото полугодие на тази година приходите на производителят на спортни състезателни автомобили и електромобили "Син Карс Индъстри" са основно от продажба на продукция. През този период са сключени сделки за два електромобила L SITY като всеки от тях е с цена от по 78 хил. лева. От фирмата коментираха, че в момента се водят преговори за продажба на още десет подобни автомобила.

Фирмата има приходи и от извършени услуги и продажби на стоки, но общият обем на паричните постъпления намалява на годишна база. Причината за това е спирането на производството към външни контрагенти на агрегати, модули и компоненти и концентрирането в производството на собствени електромобили.

Започнатите за производство возила, които са отразени като „незавършено производство“ ще бъдат реализирани през второто полугодие, уточниха от компанията.

Заедно с това разходите за суровини и материали, свързани с производството, бележат осезаем спад спрямо 2021 година. С цел оптимизиране на работата на наетия персонал и ефективността на процесите за някои специфични дейности, дружеството използва доставчици на външни услуги. Най-голям дял сред тях са за тестване на модули компоненти, за наем на производствено оборудване и за  помещения.

През първото полугодие са направени всички основни разходи по направленията, свързани с развойна дейност и изграждане на производствена линия. Именно разходната насоченост на бизнеса между януари и юни е причината и за отрицателния финансов резултат от 232 хил. лева.

В момента се произвеждат първите десет автомобила за пазарите на Нидерландия, Германия и Гърция, които трябва да бъдат доставени до края на септември и да изведат компанията на печалба, уточняват от компанията.  

През първото полугодие не са изплащани възнаграждения на изпълнителния директор на фирмата – Росен Даскалов, който е създател и мажоритарен собственик, както и на членовете на борда на директорите.

От "Син Карс Индъстри" обявиха, че продължава работата по затваряне на веригата на доставки и намирането на резервни доставчици от и възможно най-близо до Европа. Планът за второто полугодие е за разрастване на производствените мощности и увеличаване броя на готовите автомобили.

"Син Карс Индъстри" е втората компания от иновативен сектор, която придоби публичен статут на сегмента "Пазар за растеж на МСП" (BEAM) на "Българската фондова борса" АД.

Дружеството е собственост на група индивидуални инвеститори, които контролират 94.15% от акциите с право на глас, и на няколко фирми с дял от 5.85 на сто от капитала.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че държавата беше достатъчно подготвена за първия по-сериозен сняг?

Подкаст