ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

В топ 5 сме в ЕС по младежи, които нито учат, нито работят

роми

България е сред петте страни с най-висок дял на младежи, които не учат и не работят в Европейския съюз.

Това е един тревожните факти, на които обръща внимание Институтът за пазарна икономика. За него той пише в новия си анализ, част от поредицата, посветена на социалната политика, която си поставя за цел да изгради профила на младежите в България, които нито работят, нито учат.

Авторите на анализа искат да изведат основните характеристики на тези младежи – образование, доходи, здравословно състояние, регион, семейна среда.

Въз основа на резултатите те предлагат основни насоки за реформа на младежките политики, които да подобрят активирането и трайното връщане на младежите към образованието или към пазара на труда.
Сред важните изводи на анализа е ключовата роля на бедността за задържането извън пазара на труда и образованието. Не е изненада, че самите неактивни младежи са с ниски доходи. Мнозинството от тях живеят в бедни домакинства, което създава значителни пречки пред активирането им.

Сходно е наблюдението и при разпределението на доходите – докато работещите или учещи младежи следват структурата на доходите на населението като цяло, то неактивните се струпват близо и под линията на бедността.

Според проучването най-важният фактор, който разделя активните от неактивните младежи, е образованието. Сред неактивните младежи има голям дял, които са завършили само основно и по-ниско образование, което блокира достъпа им до повечето сегменти на пазара на труда.

В същото време тенденцията е към увеличаване на търсенето на високообразовани специалисти дори за много от работните места в селското стопанство и ниските сегменти на индустрията. Ето защо реализирането на пазара на труда на хора с ниско образование ще става все по-трудно.

Сред неактивните младежи преобладават тези от ромски произход, като се наблюдават значителни различия в образователния профил  – сред българите и турците има много по-голям дял на завършилите средно и висше образование. Това от своя страна означава, че разрешаването на проблема с неактивните младежи е неразривно свързан с интеграцията на ромите, която включва и редица други политики, освен пряко насочените към активирането на младежите и връщането им на пазара на труда и в образование.

Анализът не установява голяма зависимост между здравословното състояние и  неучастието в образованието, обучението и заетостта при българските младежи. Наблюдава се обаче, че има повече неактивни младежи в Южния централен и Югоизточния район на страната.

На база резултатите от Института предполагат, че има пряка връзка между майчинството, грижата за домакинството и задържането извън пазара на труда. Неактивните жени живеят в домакинства със значително повече деца, а и като цяло с повече хора, което навежда на извода, че за немалка част от тях, работата в дома е предопределящият фактор да стоят далече от пазара на труда.

Борислава Кирилова

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Как ще гласувате на предстоящия местен вот на 29 октомври - с машина или на хартия?

Подкаст