ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Сравниха националните планове за възстановяване и устойчивост

Европейска комисия - Европа - възстановяване и устойчивост

Ирина Дунчева

 

Доклад за дигитализацията на бизнеса в националните планове за възстановяване и устойчивост (NRRPs) публикува Европейската комисия.

Фундаментален принос за дигитална и устойчива Европа идва от NextGenerationEU, и по-специално от Механизма за възстановяване и устойчивост (RRF), който постави за цел да отдели поне 20% от финансирането за цифровия преход, пише в документа. Според доклада в националните планове 26% от общия бюджет е за цифрови инвестиции, а за цифровизация на обществени услуги – 36 процента.

Първата част на документа съдържа обобщен хоризонтален преглед на състоянието на представените планове, както и бюджетът, отпуснат за цифровизация на бизнеса – безвъзмездни средства и заеми. Във втората част е описанието на основните реформи и инвестиции в цифровизацията на бизнеса от NRRP.

Представените планове към 8 юни 2022 г. са 26.24 са одобрени от Комисията и приети от Съвета.

Извършени са 26 плащания на предварително финансиране към 21 държави членки на обща сума от 56.55 млрд. евро. Испания, Франция, Гърция, Италия и Португалия също са получили първи плащания на обща стойност 43.13 млрд. евро Следователно общият размер на плащанията е 99.68 млрд. евро, казва докладът.

Повечето цифрови реформи и инвестиции се финансират чрез безвъзмездни средства (94.657 млрд. евро), а не заеми (27.025 млрд. евро).

Няколко инвестиции в NRRPs са посветени на подпомагане на малки и средни предприятия МСП при проектирането, внедряването и разширяването на цифровизацията. Например, Гърция поема инициативата да инвестира в разработването и предоставянето на дигитални инструменти на гръцките МСП в областта на електронните плащания и продажби, индустриални платформи за данни и касови апарати и надграждане на POS екосистемата.

По подобен начин Кипър създава схема за безвъзмездни средства за увеличаване на дела на настоящите и бъдещите МСП, които използват информационни и комуникационни технологии, включително сектора на електронната търговия, и за насърчаване на цифровото предприемачество.

Освен МСП, държавите-членки са се съсредоточили много върху предоставянето на подкрепа за стартиращи фирми, за растежа им и за иновации. Дадени са и примери от Белгия и Испания.

Големите компании са друга важна цел в NRRPs. Словения, например, възнамерява да пусне покана за търгове за консорциуми от големи предприятия и иновативни стартиращи фирми. В доклада има и пример от Полша.

Докато някои инвестиции и реформи са насочени към конкретен тип компании, други се фокусират повече върху една или повече специфични индустрии, например Малта.

Първият общ инструмент, чрез който NRRP насърчават цифровизацията на бизнеса, е чрез фондове. Литва планира да разшири своя фонд за насърчаване на иновациите, за да осигури ускоряване и инвестиции в рисков капитал за 32 стартиращи фирми в столичния регион. В рамките на своята програма за икономическа трансформация България предложи средства за укрепване на капацитета за цифровизация и киберсигурност на МСП, се казва в доклада.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кога очаквате сериозно да бъде намалена административната тежест в България?

Подкаст