ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Повишените разходи свиват консолидираната печалба на ЦКБ

цкб

Финансовият резултат на "Централна кооперативна банка" АД в края на първото полугодие е консолидирана нетна печалба в размер на 12.04 млн. лв. Спрямо същия период на миналата година тя намалява с 42.87 на сто, показват числата в междинния счетоводен отчет на кредитната институция.

Банковата група на консолидирана основа включва компанията майка "ЦКБ" АД и контролираните от нея дъщерни дружества – "Централна кооперативна банка" – Скопие (87.35% от капитала й), и управляващото дружество "ЦКБ асетс мениджмънт" ЕАД с дял от 100% от акциите й.

От банката отчитат увеличение при консолидирания нетен доход от лихви с около шест милиона лева – до 62.37 млн. лева. Заедно с него и нетните приходи от такси и комисиони бележат повишение – до 54.50 милиона лева спрямо 27.56 млн. лева година по-рано.

Разходите по дейността на групата в края на второто тримесечие нарастват с 15.17 на сто на годишна база и са достигнали до 77.67 млн. лева.

Към края на юни балансовата стойност на активите на групата ЦКБ е в размер на 7.76 млрд. лева. Спрямо периода между януари-март те намаляват с 0.44%, уточняват от банката. На годишна база обаче активите се увеличават.

Размерът на предоставените кредити и аванси на клиенти се увеличава до 42.29% от общите активи на групата при 41.33% през първото тримесечие и 41.04% преди година.

Общата стойност на задълженията на ЦКБ на консолидирана основа е 7.14 млрд. лева, като увеличението на годишна база, но има спад спрямо края на март. Основната част от задълженията – над 98%, са към граждани, предприятия и нефинансови институции, като от банката съобщават за ръст на годишна база, но има спад спрямо първото тримесечие.

Заедно с това, групата поддържа стабилна структура на привлечените средства, която й позволява независимост от външно финансиране по време на флуктуации на финансовите пазари.

„Централна кооперативна банка“ има лиценз за извършване на банкова дейност, като предоставянето на кредити и и гаранции е част от обичайната й дейност. Същото важи и за „ЦКБ“ АД – Скопие, кредитите се отпускат, а гаранциите се издават само при наличие на достатъчна обезпеченост.

Основен акционер в банката е "Химимпорт" АД, който пряко и чрез други свързани с него фирми, контролира 83.34 на сто от капитала на кредитната институция. Към края на второто тримесечие членовете на Управителния и Надзорния съвет на ЦКБ не са притежавали акции на банката, която управляват.

Цените на акциите на "Централна кооперативна банка" през тази година стабилно вървят нагоре. От януари насам те се повишиха от 1.07 лева до 1.69 лева за един брой. Това пък оценява ЦКБ на 214 849 649 лева пазарна капитализация. 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Как ще приключат протестите на земеделските производители?

Подкаст