Държавата може да поеме дълг от нови 2.05 млрд. лева

Министерство на финансите сграда табела

Министерството на финансите ще проведе през септември два аукциона за продажба на държавни ценни книжа (ДЦК) на обща стойност 400 млн. лева. За октомври са планирани четири аукциона за 750 млн. лева

Съдейки по индикативния емисионен календар, през ноември и декември пък е предвидено да се извърши продажба на ДЦК на обща стойност 900 млн. лева.

Излиза, че до края на 2022-ра държавата може да поеме дълг в размер на нови 2.05 млрд. лева.

Припомняме, че по Закона за държавния дълг лимитът, който може да бъде поет през годината, е 10.3 млрд. лева. Емитираният до момента дълг е за 1.8 млрд. лв. под формата на ДЦК само на вътрешния пазар. 

Публикуването на емисионни календари е стандартна практика сред суверенните емитенти на ДЦК, която цели предвидимост, предсказуемост и прозрачност на водената от правителствата емисионна политика. По този начин се предоставя сигурна база за инвестиционните решения и по-доброто планиране на ликвидните потоци от пазарните участници. Според финансовото министерство календарите подлежат на периодично преразглеждане и актуализация с оглед на динамиката на пазарните условия и управлението на ликвидността на държавния бюджет.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Къде смятате да прекарате лятната си почивка - в България или в Гърция?

Подкаст