Расте износът към петте ни най-големи търговски партньори в ЕС

тирове

Износът на български стоки за най-големия ни търговски партньор – Европейският съюз, нараства през юни с 50.1% спрямо същия месец на миналата година и е в размер на 5.69 млрд. лева, обявиха от националната статистика.

За полугодието експортът на стоки от България за общността също се увеличава – с 44.6% на годишна база, и е на обща стойност 31.03 млрд. лева. Основните търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Испания. Всички те са приели 68.3% от износа ни за държавите членки на Евросъюза.
Добрата новина е, че към всички тях расте експорта ни, а освен това имаме и положително търговско салдо с тях. Най-силно расте износа ни към Испания – с 60.9 на сто, до 1.37 млрд. лева.

Трябва да се отбележи, че имаме и спад в износа към две от тези страни. Към Белгия са заминали с 24% по-малко български стоки, а към Малта намалението е с 32.4 на сто.

През периода януари – юни най-голям ръст в сравнение със същия период на миналата година е отбелязан в секторите „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (+291.3%)
и „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (+188.2%). Спад се наблюдава в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (-17.5%).

Расте и вносът на България от държавите-членки на Евросъюза

Това става обаче с по-нисък процент от износа ни – с 45.5%, спрямо юни миналата година и е в размер на 5.46 млрд. лева.

За полугодието вносът на стоки в България от ЕС също се увеличава, но само с 33.1% на годишна база и е на стойност 28.76 млрд. лева (по цени CIF). Най-голям е обемът на стоките, внесени от Германия, Румъния, Италия, Гърция и Нидерландия.
И от петте страни сме внесли повече стоки, но най-силно е нарастването на импорта от Гърция – със 73 на сто, до 3.06 млрд. лева.

През периода януари – юни най-голямо увеличение спрямо същия период година по-рано е отчетено в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (+208.6%).

Външнотърговското салдо

(износ FOB – внос CIF) на България с ЕС между януари и юни тази година е положително и е на стойност 2.28 млрд. лева.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

На 9 юни ЦИК отчете рекордно ниска избирателна активност. На какво се дължи това, според вас?

Подкаст