ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Над 112 хиляди българи са поискали да сменят пенсионния си фонд

бюджет

Недоволни от финансовите резултати на пенсионноосигурителните дружества, в които се събират парите им, които ще ползват след пенсионирането си, някои българи сменят своя фонд, като разместват по този начин и своите спестявания в портфейлите им. Тази стъпка правят и младежите, които при започване на първа работа, служебно са разпределени в някой пенсионен фонд, който не харесват и се прехвърлят в друг.

Над 112 хиляди човека у нас са подали заявления в пенсионноосигурителните дружества, че искат да сменят пенсионния си фонд през второто тримесечие. Заедно с това се прехвърлят и натрупаните по партидите им парични средства до момента от един пенсионен фонд в друг, сочат данните в анализа на Комисията за финансов надзор. 

Той е извършен от Управление “Осигурителен надзор” на КФН, като данните са получени на база на справките, представени от пенсионноосигурителните дружества в регулатора.

След извършената проверка, общо 91 949 българите, които са подалите заявления между април и юни, са получили разрешение да променят участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. Общата сума на прехвърлените от тях парични средства в друг пенсионен фонд от съответния вид, е 387 101 979 лева. 

През първото тримесечие на тази година общо 95 921 осигурени българи, от пожелалите промяна, са преминали в друг фонд за допълнително пенсионно осигуряване.

Всеки избира на своя пенсионен фонд

Участието във фонд за допълнително пенсионно осигуряване е задължително. То възниква при започване на осигуряване – първа работа, и в зависимост от вида на категорията на упражнявания труд. Имате възможност да изберете сами вашите фондове. Ако не го направите, ще бъдете служебно разпределени на случаен принцип.

Личният избор на фонд трябва да направите в срок до три месеца от възникване на задължението за осигуряване като подадете заявление до пенсионноосигурителното дружество, управляващо желания от вас фонд. Информация за регистрираните пенсионноосигурителни дружества можете да получите на сайта на Комисията за финансов надзор.

Ако не направите личен избор, ще бъдете служебно разпределени в някой от регистрираните пенсионни фондове, по ред и начин, определени със съвместна инструкция на Комисията за финансов надзор и Национална агенция за приходите.

Можете да прехвърляте вашата индивидуална партида от един в друг фонд, както и във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване.

+

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че има политически натиск върху съдебната ни система?

Подкаст