ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

КФН отписа от публичния регистър „ЕРМ Запад“ и „Електрохолд Продажби“

БФБ Българска фондова борса

Комисията за финансов надзор отписа от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, който води, две дружества от групата на „Еврохолд България“ АД.

Едното е „Електроразпределителни мрежи Запад“ АД – София  („ЕРМ Запад“, с предходно наименование „ЧЕЗ Разпределение България“ АД) и издадената от дружеството емисия ценни книжа в размер на 1 928 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.

Второто дружество е „Електрохолд Продажби“ AД – София (с предходно наименование „ЧЕЗ Електро България“) и издадената от него емисия ценни книжа в размер на 5000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 10 лева всяка.

Това се случва след осъществено изкупуване на всички акции с право на глас в общото събрание на двете публични дружества, който мажоритарният собственик не притежаваше.

Следващата стъпка е временното спиране от 21 септември до окончателното прекратяване на регистрацията на двете емисии на Сегмент акции Standard на Основния пазар BSE, считано от 23 септември (петък).

В началото на септември енергийният холдинг Eastern European Electric Company B.V. (EEEC), част от „Еврохолд България“ АД и мажоритарен собственик на „Електрохолд“, увеличи участието си в двете дъщерни компании на енергийната група – „Електроразпределителни мрежи Запад“ АД и „Електрохолд Продажби“ АД до 100% от капитала. Придобиването на всички акции в двете компании е резултат от последните отправени търгови предложения за изкупуване на акциите на миноритарните акционери, които мажоритарният акционер преди това не притежаваше.

„Еврохолд“ е собственик и на Eastern European Electric Company B,V., която през юли 2021 г. придоби дъщерните дружества на чешката енергийна компания „ЧЕЗ Груп“ в България, които вече оперират под бранда „Електрохолд“, имат над 3000 служители и обслужват почти 3 млн. потребители на територията на страната.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Как ще гласувате на предстоящия местен вот на 29 октомври - с машина или на хартия?

Подкаст