ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

„ФеърПлей Пропъртис“ плати 6-месечен дивидент за акционерите си

пазари

Общото събрание на „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ – София е гласувало изплащане на шестмесечен дивидент на акционерите на дружеството. Общата сума е в размер на 411 481.49 лв., а всеки от тях ще получи по 0.0084 лева за една своя акция. 
Преди това акционерите одобриха доклада на съвета на директорите за изпълнението на изискванията на закона за изплащане на 6-месечен дивидент. Към края на юни дружеството подобри значително своя нетен финансов резултат, който е печалба в размер на 1 575 000 лева. Преди година фирмата беше на загуба от 839 хил. лева.
Началната дата за изплащане на дивидента ще бъде определена допълнително. То ще става чрез "Централен депозитар" АД и "ОББ" АД.
Правото да получат дивидент имат акционерите, които са вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент към 7 октомври.
Към края на юни "ФП Инвест" АД контролира 25.42% от акциите с право на глас. Най-голям акционер е Марио Захариев с дял от 29.18% от капитала. Анна Захариева притежава 15.42%, а Марина Марио Захариева, Милена Марио Захариева и Катерина Марио Захариева имат дял от по 7 на сто. Останалите книжа са собственост на по-малки инвеститори.  Членовете на съвета на директорите на „ФеърПлей Пропъртис” не притежават акции от капитала на дружеството, което управляват.

Общото събрание е овластило лицата, които управляват и представляват "ФеърПлей Пропъртис" да сключат сделка за покупка на недвижим имот, намиращ се в София, както и да подпишат договор за придобиване на извършени строителни-монтажни работи на сграда и подземни гаражи в София. Страна и по двете сделки е „ФеърПлей Интернешънъл“ АД.

“ФеърПлей Пропъртис” е акционерно дружество със специална инвестиционна цел за секюритизиране на недвижими имоти. То е част от икономическата група на „ФеърПлей Интернешънъл” – първата компания на българския пазар, предлагаща строителство и управление на апартаментни къщи.

Акционерите на "ФеърПлей Пропъртис" все още могат да получат и своя паричен дивидент от печалбата на фирмата за 2019 година. За тази цел беше разпределена сума в общ размер на 358 197.17 лева или бруто по 0.0108 лева за една акция.

Припомняме, че дружествата със специална инвестиционна цел са задължени да разпределят под формата на дивидент минимум 90% от печалбата за годината. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че избори 2 в 1 са добра алтернатива за страната?

Подкаст