ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Колата – на гръб, а жилището – в калта!

Наводнени карловски села

Пак ужасни наводнения.  Хора загубиха домовете и покъщнината си, други ги чакат сериозни ремонти. Държавата им предлага фургони, в които те не искат да живеят. Искат властта да се погрижи за тях.

Всички знаят народната мъдрост „Помогни си сам, за да ти помогне и Господ”. Малцина обаче са сигурни, че тази работа може да бъде свършена и с най-обикновена имуществена застраховка. Заради манталитетът на българина, който се води от максимата” Точно на мен ли пък ще се случи?” и който много трудно се обръща. Това е констатацията и на генералния секретар на Асоциацията на българските застрахователи Нина Колчакова. „Хората масово не си застраховат собствените имоти – дали защото се надяват, че точно на тях нищо лошо няма да се случи, или защото разчитат, че в случай на тежко събитие държавата ще помогне. Фактите опровергават и двете очаквания”, казва тя.

Автомобилът е издигнат в култ. Българинът – макар и беден – е

склонен да носи "бричката" си на гръб,

но да обърне гръб на дома си, който като едното нищо може да затъне в кал.

„Имуществените застраховки имат дял около 13% в пазара на общото застраховане. Само за сравнение – делът на автомобилните е към 70 на сто. За едно семейство не би било проблем да даде 400 лв. за "Каско" на колата, но изобщо не ще и да чуе за застрахователна полица за жилището си, която струва 40-50 лева", дава пример Колчакова.

Противниците на застраховането често обаче сочат примери как застрахователите не са почтени при плащане на обезщетения. Колчакова обяснява, че се изплаща толкова, за колкото е сключена полицата – според условията по нея и според експертната оценка. Ако се застрахова къща за 10 000 лева, това е и максималната сума, която може да плати застрахователят при погиване на имота. Ето защо е изключително важно, когато сключват застраховка, хората да изберат най-подходящата за тях – и като застрахователна сума, и като покрития на рискове.

Но дори и когато застрахова имота си,

българинът гледа да мине тънко.

А после се жалва, че не получава това, което е очаквал. Рискът е да имат очаквания за много по-пълноценна защита, отколкото са купили и да останат разочаровани при събитие.

Всъщност, цената на полицата е пряко свързана с размера на застрахователната сума и с включените покрити рискове. С други думи, най-евтините полици обикновено са на по-ниска застрахователна сума, например около 10 000 лв., като се покриват стандартните рискове – пожар, наводнения, буря, но не включват „кражба“, примерно.

Земетресението може също да е допълнителен риск – по избор. Няма как клиентът да очаква, че ако го

връхлети бедствието, а полицата му е "тънка",

той ще получи очакваното обезщетение – за реалните щети.

Възможни са два варианта за сключване на полица – да изберете пакетна застраховка или вие да посочите какви да бъдат покритите рискове. Второто е възможно след попълване на въпросник – "Предложение", предоставен от застрахователя.

Пример за пакетна застраховка е „Обичам своя дом”,  предназначена за собственици, наематели, дори и ползватели на жилища (апартаменти, къщи или вили). За сключване на полицата е необходимо да се избере отговарящ на нуждите застрахователен пакет от пет възможни предложения, както и да се предостави следната информация:  вид жилище; адрес на застрахованото имущество; РЗП; година на построяване; данни на кандидата за застраховане; от кога да е валидно застрахователното покритие; данни за доставка, ако полицата се поръча оналйн. Не е необходим

оглед и опис на застрахованото движимо имущество

за покриване на рисковете  кражба чрез взлом, кражба чрез техническо средство и грабеж.

Веселин Ангелов, член на УС на АБЗ, смята, че фокусът трябва да е върху търсенето на застрахователни решения при бедствени ситуации. Мит е, че имуществените застраховки са скъпи. Цените са съвсем достъпни – например  10-15 лв. на месец биха били разходите за една полица, която да даде много добро покритие – по нея биха се покрили всички щети, дори би могло да се изгради нов дом, смята той.

Стандартното покритие на  застраховките на домашно имущество включва основните рискове – наводнения, бури, градушки, пожар, като рискът земетресение при някои компании се предлага отделно. Допълнително, по желание на клиента, може да се включат покрития като „Кражба с взлом“, „Злоумишлени действия на трети лица“  и други.  За оценка на щетите при възникнало събитие застрахователите ползват експертни лица, най-често работещи в сферата на строителството и съответно са запознати с актуалните цени на строителните материали, труд и т.н.

Константин Велев, председател на УС на АБЗ:

Едва 6-7% от имотите се застраховат

През последните 10 години няма особена промяна в нивото на застраховане на домашно имущество – едва 6-7% от имотите на физически лица се застраховат. Това  е изключително нисък процент особено като че отчете, че по-голяма част от хората живеят в собствени жилища Една от основните причини за ниското покритие по линия на имущественото застраховане  е ниският стандарт на живот. При недостатъчни доходи семействата се стремят да ограничават разходите си и за съжаление застраховките се приемат като разход, който би могъл да се спести. На пазара се предлага широка палитра от варианти на имуществени застраховки – и по-евтини и по-оптимални – така че всеки човек да може да избере подходящата полица, според индивидуалните си нужди.  Има застраховки, които излизат по 25-35 лв. на година, но те съответно са на ниска застрахователна сума – например около 10 000 лв. – и при погиване на имота застрахованото лице ще получи обезщетение в този размер. Очевидно тези средства няма да са достатъчни, за да се построи нова къща, но все пак е повече от това, което може да се получи по линия на държавна помощ. При сключване на полица на застрахователна сума, отговаряща на реалната пазарна стойност на имота, обезщетението при събитие би било достатъчно, за да се покрият реалните щети на имота, но и съответно премията би била по-висока.  Например, ако пазарната оценка на имота е 100 000 евро, цената на застраховката би била около 400 лв. годишно.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че избори 2 в 1 са добра алтернатива за страната?

Подкаст