ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Държавата задлъжня през септември с още 349.95 млн. лева

зала на фондова борса акции пари зарчета

Министерството на финансите проведе през септември два аукциона за продажба на държавни ценни книжа (ДЦК) по 200 млн. лева всеки. След тях правителството е събрало общ дълг за деветте месеца на тази година в размер 2.15 млрд. лева само от вътрешния пазар.

В единия аукцион бяха пласирани съкровищни облигации, които са част от емисия № BG 20 300 22 219/28.09.2022 г. (пет години и шест месеца) с падеж 28 март 2028-а. До участие в него бяха допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност 203.85 млн. лева. Съгласно взетото от финансовото ведомство решение бяха одобрени поръчки в размер на 149.95 млн. лв. номинална стойност при годишна доходност от 4.13 на сто.

Другият аукцион бе за продажба на част от емисия № BG 20 400 16 219/27.01.2016 г. (десет години и шест месеца лихвоносни съкровищни облигации), деноминирана в лева, с падеж 27 юли 2026-та. До участие бяха допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност 301.05 млн. лева. А бяха одобрени поръчки в размер на 200 млн. лв. номинална стойност. Постигнатата среднопретеглена годишна доходност бе 3.01 на сто.

Продължават и дискусиите доколко е удачно сега държавата да поема нов дълг заради повишаващите се лихви. Например през пролетта правителството продаваше държавни ценни книжа при годишна доходност между 0.55 и 1.33 процента. Тя обаче продължава да расте през последните месеци, но, както коментират експертите, цената на всяка емисия зависи от настроенията на пазара и не може да става сравнение коя е по-евтина или по-скъпа.

За октомври са планирани четири аукциона за общо 750 млн. лева. Първият ще е на 3 октомври. Българската народна банка ще проведе аукцион за продажба на лихвоносни съкровищни облигации със срочност десет години и шест месеца от отворен тип с фиксиран лихвен процент от емисия № BG 20 400 16 219/27.01.2016 г. с падеж 27 юли 2026 година. Според условията, определени от Министерството на финансите, номиналната стойност на предложеното количество е 200 000 000 лева. А годишният лихвен процент е 2.25 на сто.

Съдейки по индикативния емисионен календар на финансовото министерство, през ноември и декември е предвидено да се извърши продажба на ДЦК на обща стойност 900 млн. лева.

Излиза, че до края на 2022-ра държавата може да поеме дълг в размер на нови 1.65 млрд. лева. Припомняме, че по Закона за държавния дълг лимитът, който може да бъде поет през годината, е 10.3 млрд. лева.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Как ще гласувате на предстоящия местен вот на 29 октомври - с машина или на хартия?

Подкаст