ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Печалбата на банките през август расте с 55.8% до 1.4 млрд. лева

пазари

През август активите на банковата система нарастват с 1.4 млрд. лв. и са в размер на 146.5 млрд. лева. На месечна база се увеличава размерът на позицията пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане, а делът ѝ в балансовите активи достига 20.1% (при 17.8% в края на юли). Изчисленията са по данни на индивидуална основа от месечната отчетност на банките и клоновете на чуждестранни банки, съобщава БНБ.
Увеличават се паричните салда в централни банки, а другите депозити на виждане намаляват.
Спрямо края на юли се забелязва намаляване на кредитите и авансите (поради спад при сектор кредитни институции) и делът им в активите се понижава от 63.3% до 60.9 на сто. Делът на дълговите ценни книжа се запазва на 14.3 на сто.
Отношението на ликвидно покритие към края на август е 283.2% (при 295.4% в края на юли). Размерът на ликвидния буфер е 38.2 млрд. лв. (при 34.6 млрд. лв. в края на юли).
Общите брутни кредити и аванси в банковата система през август намаляват

с 2.5 млрд. лв. до 92.8 млрд. лева. Спадът се дължи на вземанията от кредитни институции, които са с 26.6% по-малко и в края на месеца възлизат на 9.6 млрд. лева. През август брутният кредитен портфейл (влизат секторите нефинансови предприятия, домакинства, други финансови предприятия и държавно управление) на банковата система нараства с 999 млн. лв  и е в размер на 83.3 млрд. лв., като в структурата му е отчетено увеличение при всички сектори.

Кредитите за домакинства нарастват с 493 млн. лв., за нефинансови предприятия – с 277 млн. лв., за други финансови предприятия – със 189 млн. лв., а тези за сектор държавно управление – с 41 млн. лева.
Спрямо края на юли депозитите в банковата система нарастват

с 914 млн. лв. до 125.7 млрд. лева. Увеличение има при депозитите на нефинансови предприятия (с 1.6 млрд. лв.), както и при тези на домакинства (с 378 млн. лв.). Намаляват депозитите на кредитни институции (с 952 млн. лв.), на други финансови предприятия (със 135 млн. лв.) и тези на сектор държавно управление (с 5 млн. лв.).
Собственият капитал в баланса на банковата система в края на август е 16.8 млрд. лв. и спрямо края на юли се повишава с 222 млн. лв., което се дължи главно на нарастването на печалбата през периода.
Към края на август печалбата на банковата система е 1.4 млрд. лв., което с 496 млн. лв. (55.8%) повече спрямо отчетената за осемте месеца на миналата година.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че избори 2 в 1 са добра алтернатива за страната?

Подкаст