ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

„Овергаз Инк.“ разширява търговията с газ от всякакви източници по света

сашо дончев

Американската компания "Линден Енерджи" ЛЛС – Делауеър, и „Овергаз холдинг“ АД – Ямбол, ще придобият съвместен контрол върху „Овергаз Инк.“ АД – София. Комисията за защита на конкуренцията е разрешила предстоящата концентрация.

Предварителните условия на сделката са нотификация и разрешение от КЗК поради наличието на договор за банково финансиране на „Овергаз Инк.“, като акциите от капитала му са заложени в полза на
финансиращата институция.

"Линден Енерджи" е дружество,  регистрирано за извършване на всякакви, незабранени от закона, дейности. То не упражнява контрол върху предприятия с регистрация в България.

„Овергаз Холдинг“ е специализирано в придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, както и научно-изследователска, консултантска, инженерингова, предприемаческа, производствена и
търговска дейност в областта на нефта и газа.

„Овергаз Инк.“ се занимава с търговия и доставка на природен газ на  свободния нерегулиран в България пазар на природен газ от всякакви източници. Тя е лицензиран търговец с природен газ на територията на България, Гърция и Румъния.

Към момента единствен акционер с право на глас в „Овергаз Инк.“ е „Овергаз Холдинг“, който притежава 50% от акциите. Останалите 50% се притежават от самото дружество „Овергаз Инк.“ АД и са акции без права, включително и без право на глас (Тези акции са обратно изкупени от „Овергаз Инк.“ и фирмата преустановява упражняването на правата по собствените акции до тяхното прехвърляне).

Сделката ще се извърши въз основа на Договор за покупко-продажба на акции, сключен между „Линден Енерджи“ (купувач) и „Овергаз Инк.“ (продавач). Американската фирма ще получи обратно изкупуните обикновени, поименни, с право на глас акции от капитала на „Овергаз Инк.“.

Цел на сделката
От "Линден Енерджи" и „Овергаз холдинг“ заявяват, че „Овергаз Инк.“ желае да развива все повече дейността си по доставка и търговия с природен газ от всякакви източници по света. За целта е необходимо привличането на международни партньори, с които ще бъдат достигнати и географски отдалечени източници на доставка.
Очакваното въздействие на пазара е улесняването на достъпа и появата на нови източници на доставка на природен газ за България, при тенденция на пазара – либерализирането на вноса и доставките на природен газ в страната ни. От друга страна, икономическата цел на „Линден“ в качеството му на нов акционер в „Овергаз Инк.“ е да диверсифицира енергийните източници на Балканите с икономически изгодна енергия в полза на българските граждани.

Очаква се операцията да окаже въздействие върху съответни продуктово-географски пазари в страната и свързани съседни пазари по отношение на капацитет за пренос. Сделката се осъществява, тъй като в съществуващата енергийна криза бързата диверсификация на източниците на доставка на природен газ е от значение за сигурността на енергийните доставки въобще и за икономиката на България.
В хода на проучването КЗК е установила, че водещ участник на пазара на търговия с природен газ на вътрешния пазар е „Булгаргаз“ ЕАД, който е с най-голям общ пазарен дял – около 93%, по регулирани и по свободно договорени цени. Компанията участва и на борсов пазар „Газов Хъб Балкан“.
Същевременно на разглеждания борсов пазар участват и ще продължат да са активни и редица други търговци на природен газ, като към началото на 2022 г. броят им е 49, от които около 40% са международни компании с опит в търговията с природен газ на европейските пазари. Сред основните конкуренти на „Овергаз Инк.“, освен „Булгаргаз“, са и NEOCHIM, TIBIEL LTD, Lukoil Neftohim Burgas AD, WIEE Bulgaria EOOD, MET Energy Trading Bulgaria, като пазарните позиции на част от тях също са значително по – високи от тези на „Овергаз Инк.“.
За навлизането на пазара от 2020 г. съществува законово изискване за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“. С оглед броя лицензирани от секторния регулатор търговци на природен газ през 2021 г. – 44, се налага извода, че съществуващата административно-правна бариера не представлява непреодолима пречка за навлизане на нови участници.
Въз основа на извършения анализ от КЗК отбелязват, че сделка не би могла да доведе до съществено възпрепятстване на ефективната конкуренция.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че има политически натиск върху съдебната ни система?

Подкаст