ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

МС одобри целева вноска от 650 млн. лева за електроенергия

електроенергия

Министерският съвет одобри целева вноска от страна на „Български енергиен холдинг“ ЕАД (БЕХ) към Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ (ФСЕС) в размер на 650 млн. лева.

Индикативният размер на вноската, средства, за която следва да се осигурят на БЕХ ЕАД от дъщерните му дружества – производители на електрическа енергия, е изчислен на база отчетни данни за месец септември 2022 година и прогнозни данни за месеците октомври и ноември 2022 година.

Средствата са предвидени за покриване на разходите за изпълнение на Програмата за компенсиране на разходите на небитови крайни клиенти за електрическа енергия, на операторите на електропреносната и на електроразпределителните мрежи за закупуване на количествата електрическа енергия, употребена за технологични разходи за периода от 1 юли – 30 септември 2022 година.

Съгласно приетия Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България, Фондът „Сигурност на електроенергийната система“ следва да компенсира небитовите крайни клиенти на електрическа енергия в размер 100% от разликата между реалната средномесечна борсова цена за базов товар на сегмента „Ден напред“ на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД. Това трябва да стане за съответния месец и при базовата цена от 250 лева/MWh за периода от 1 юли – 31 декември 2022 година.

За да се извършат предвидените компенсации, в Закона е предвидено публичните предприятия от сектор енергетика със 100% държавно участие в капитала да внасят целеви вноски във ФСЕС за покриване на разходите по Закона за енергетиката.

Размерът на вноските се определя от Министерския съвет по предложение на министъра на енергетиката при отчитане на пълната себестойност на произведената електрическа енергия, необходимите средства за изпълнение на инвестиции и ремонти без ДДС, гарантиращи дългосрочната експлоатация на производствените мощности и осигуряващи икономически обоснована норма на възвръщаемост на капитала.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Как ще гласувате на предстоящия местен вот на 29 октомври - с машина или на хартия?

Подкаст