ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

На 10 октомври правителството ще потърси още 200 млн. лв. дълг

облигации

На 10 октомври Българската народна банка ще проведе аукцион за продажба на лихвоносни съкровищни облигации със срочност десет години и шест месеца (3834 дневни) от отворен тип с фиксиран лихвен процент от емисия № BG 20 400 16 219/27.01.2016 г., която е с падеж на 27 юли 2026 г., съобщиха от централната банка. 

Според условията, определени от Министерството на финансите, номиналната стойност на предложените книжа е 200 000 000 лева при 2.25 % годишен лихвен процент. Дата на плащане е 12 октомври 2022 година.

Първичните дилъри могат да участват в аукциона със състезателни поръчки, както от свое име и за своя сметка, така и от свое име, но за сметка на свои клиенти. Първичните дилъри могат да участват и с несъстезателни поръчки от свое име, но за сметка на свои клиенти, които не са банки или инвестиционни посредници, включително и такива, установени в друга държава членка или в трета страна.

Съотношението на ДЦК, предлагани със състезателни и несъстезателни поръчки, е 50 на сто към 50 на сто от общия предложен брой.

Участниците в търга трябва да имат предвид и това, че Министерство на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисия BG 20 400 16 219 от 27.01.2016 г. на аукционен принцип. А финансовото ведомство си запазва правото да отхвърля всички, респективно да одобрява определени поръчки, както и да одобрява количество, различно от предварително обявеното, уточняват от БНБ.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Как ще гласувате на предстоящия местен вот на 29 октомври - с машина или на хартия?

Подкаст