ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

“Победа” АД ще изкупи всички акции на “ПРАЙМ Пропърти БГ”

пазари

Компанията за производство на захарни изделия "Победа" АД, собственост на бургаския предприемач Сава Чоролеев, е направила търгово предложение към останалите акционери на "ПРАЙМ Пропърти БГ" АДСИЦ за закупуване на всички обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции от останалите акционери в дружеството.

Офертата към тях беше на цена от 0.63 лева за един брой. 

Към момента "Победа" АД, пряко и чрез свързано лице, притежава 34 851 133 акции от капитала на "ПРАЙМ Пропърти БГ" или 97.60% от книжата с право на глас.
Търговият предложител ще финансира изкупувнето на книжата със собствени средства – общо 538 183.80 лева.

Припомняме, че през юли тази година след приключило търгово предложение от "Победа" АД към останалите акционери на "ПРАЙМ Пропърти БГ" АДСИЦ бяха изкупени 632 246 броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции от капитала или 1.77%, които мажоритарният собственик не притежаваше. Офертата тогава беше на цена от 0.61 лева за един брой. 

След новото търгово предложение, не се предвижда преобразуване или прекратяване на „ПРАЙМ Пропърти БГ“ и фирмата ще продължи да извършва непроменена своята дейност като публично дружество. То инвестира парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти.

Мажоритарният собственк не възнамерява да извършва промени в капитала на дружеството със специална инвестиционна цел.

Припомняме, че акционерите на „ПРАЙМ Пропърти БГ“ удължиха срока на съществуване на дружеството до края на 2027 година. Те са променили и устава, за да впишат новия му срок.

Дружеството със специална инвестиционна цел притежава два завършени проекта – в курортите „Слънчев бряг“ и „Свети Влас“, както и терени в София и Царево. 

Документите за търговото предложение са внесени в Комисията за финансов надзор, но регулаторът все още не е взел отношение по тях.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Как ще гласувате на предстоящия местен вот на 29 октомври - с машина или на хартия?

Подкаст