ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Правителството продаде ДЦК за 200 млн. лв. при 4.47% годишна доходност

Министерство на финансите сграда табела

Министерството на финансите преотвори емисия държавни ценни книжа (ДЦК) с оригинален матуритет от 10.5 години, деноминирана в лева, с падеж на 27 юли 2026 година. А Българска народна банка проведе аукцион за продажба на част от емисия № BG 20 400 16 219/27.01.2016 г., обявиха от централната банка. 

Министерството на финансите предложи за продажба съкровищни облигации в размер на 200 000 000 лв. и лихвен процент 2.25% годишно. Датата на плащане за одобреното количество е 12 октомври тази година. Лихвите се изплащат на всеки шест месеца, считано от датата на емисията, като последното плащане се извършва заедно с изплащането на номиналната стойност на емисията.

До участие в аукциона бяха допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност 230 350 000 лв., в т.ч. несъстезателни поръчки със съвкупна номинална стойност 30 000 000 лева. Постигнатият коефициент на покритие е 1.15. Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 263 базисни точки. Средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки е 92.22 лв. на 100 лв. номинал.

Съгласно взетото от Министерството на финансите решение, бяха одобрени поръчки в размер на 200 000 000 лв. номинална стойност, в т.ч. несъстезателни поръчки в размер на 30 000 000 лв., при среднопретеглена годишна доходност в размер на 4.47 процента.

В аукциона участваха всичките 9 първични дилъри на държавни ценни книжа. Най-голям брой придобиха банките – 80% от цялото количество, следвани от застрахователни дружества – с дял от 14.5%, пенсионни фондове – 4.5% и гаранционните фондове – 1 на сто.

Министерството на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисията на аукционен принцип, уточниха от Българска народна банка.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че има политически натиск върху съдебната ни система?

Подкаст