Депозитите на домакинствата вече са над 69,2 млрд. лв.

бюджет

В края на септември депозитите на неправителствения сектор* в банковата система са почти 111.7 млрд. лв., което представлява 72.3 на сто от БВП на страната. Годишното им увеличение е с 11.3 на сто, сочат данните от анализа на Българската народна банка. Трупането на парични средства продължава да расте при домакинствата и нефинансовите предприятия. През август, например, увеличението спрямо същия месец година по-рано беше с 10.9 на сто.

Спестяванията на нефинансовите предприятия в края на септември са над 38.9 млрд. лв. (25.2 на сто от БВП) и на годишна база се увеличават с 23.1 на сто. През август годишно повишение беше с 21.3 на сто.

Депозитите на домакинствата в края на деветия месец достигнаха 69.21 млрд. лв. (44.8% от БВП). Тези суми се увеличават със 7.3% спрямо същия месец на миналата година. И през август годишният ръст беше същия.

Единствено спестяванията на финансовите предприятия намаляват – с 15 на сто на годишна база и в края на септември достигат 3.58 млрд. лв. (2.3 на сто от БВП).

 

*Неправителственият сектор обхваща сектор Нефинансови предприятия, финансови предприятия (сектори Инвестиционни фондове, Финансови посредници, Финансови спомагатели, Каптивни финансови институции и заемодатели, Застрахователни дружества и Пенсионни фондове) и сектор Домакинства и НТООД (Нетърговски организации, обслужващи домакинствата).

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Кое ви кара да гласувате за конкретна партия или коалиция?

Подкаст