ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Инвеститорите не забравят и за възможните сътресения на пазара 

Пари

"ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК"

Юли – Септември 2022 г.

От 2006 г. в. "БАНКЕРЪ" всяко тримесечие представя две свои уникални класации: за "Инвестиционен посредник" и за "Управляващо дружество". На тази база отличава най-добре представилите се през годината дружества от двата сектора. "Карол" оглави подреждането като най-добър инвестиционен посредник у нас за 2021 година. 

Сега  публикуваме поредната класация за пазарното представяне на дружествата – инвестиционни посредници през третото тримесечие на 2022 година. Данните, на основата на които е направено подреждането на отделните фирми, са предоставени от самите тях, от "БФБ-София" АД, използвани са и собствени изчисления на редакцията.

Класацията обхваща периода от 1 юли до 30 септември тази година.

 

Тревожните сигнали от световните капиталови пазари намират отклик и на "Българска фондова борса". Трудностите на българските компании намират отражение и в цените на техните акции през третото тримесечие. Вълнения на борсовите играчи бяха очертани от траекториите на борсовите индекси. И четирите измерителя са на загуба. Най-малка е тя при BG REIT, който оценява представянето на дружествата от сектора на недвижимите имоти /-1.71 на сто/. Бенчмаркът на „сините чипове“ SOFIX отново завърши на червена територия. В периода между юли и септември показателят губи още 4.25% от стойността си и в края на периода падна под кота 600 до 587.15 пункта. С понижение завършиха тримесечието и BGBX40 и BGTR30.

Нито една компания не потърси финансиране през фондовата борса чрез нова емисия облигации или акции. Пет нови емисии стъпиха на БФБ – "Варна риълтис" ЕАД /облигации/, "Райсволф България" /облигации/, "Феърплей Пропъртис" АДСИЦ /варанти/ и "Топлофикация – Плевен" /акции/. На 5 август започна търговията с акции на "Бии Смарт Текнолоджис" на пазар beam след успеха на първичното публично предлагане (IPO), в което компанията набра 1 199 990 лева. Размерът на емисията на фирмата е 407 386 лева, разпределен в същия брой акции, всяка е с номинал от 1 лев. "Бии Смарт Текнолоджис" планира да инвестира набраните средства в разрастване на бизнеса си на европейския пазар и развитие на продуктовата си гама.

Четири дружества обаче бяха отписани от публичния регистър, воден от КФН, след проведено търгово предложение. Така броят на емисиите финансови инструменти, допуснати до търговия на пазарите на БФБ към 30 септември миналата година бе 463 и се изменя до 579 към края на трето тримесечие на 2022-а. Промяната се дължи основно на включването на пазарен сегмент BSE International в началото на юли 2021 г. и нарастването на броя на компаниите до 197 към края на трето тримесечие на тази година.

В края на септември най-скъпата българска компания, която е с над един милиард лева пазарна капитализация, е "Чайкафарма Висококачествените лекарства" АД. Тя е оценена на 1 292 850 000 лева. 

През третото тримесечие 35 от членовете на БФБ са сключвали сделки на фондовия пазар, в т.ч. и 12 банки инвестиционни посредници. Иначе броят на членовете на БФБ, остана непроменен и към края на септември той е 45.

Пазарната капитализация на „Българска фондова борса“ достигна 29 899 119 381 лева в края на трето тримесечие, като има спад от 3.6% спрямо второто тримесечие на тази година.

През третото тримесечие БФБ обяви партньорството си с един от водещите световни доставчици на данни и инфраструктура за финансовите пазари – Refinitiv, част от Групата на Лондонската фондова борса (London Stock Exchange Group). Refinitiv ще управлява и предоставя данни за устойчивото представяне на българските публични компании. Тези данни във вид на рейтинги ще служат за подбор на компаниите, които ще влязат в бъдещия ESG индекс на БФБ, чиято методология се очаква да бъде приета до края на 2022 година.
Данните, които ни предоставиха инвестиционните посредници за дейността си през третото тримесечие, не донесоха промени в подреждането на дружествата в сравнение с класацията на в. "Банкеръ" от втората четвърт на 2022-а. Общо четиринадесет от инвестиционните посредници успяха да вземат точки по отделните критерии през този период, а десет от тях получиха номинация (съгласно правилата) и участваха в разпределението на местата в крайното подреждане.

В резултат ня това няма промени в Топ 10. Отбелязваме само малки вътрешни размествания в подреждането. "Карол" остава на първото място, както и в края на юни. А събраните от дружеството 36 точки (от 40 максимално възможни) му осигуриха приза за

"Най-добър инвестиционен посредник"

през третото тримесечие. На второто място отново има промяна. "Реал Финанс" направи скок надолу като излезе от челната тройка. "Елана Трейдинг" се върна на почетната стълбица с 31 точки. "Бенчмарк Финанс" пази третата си позиция с 26 точки.

"Първа ФБК"  направи най-значим скок надолу в подреждането, като слезе от трето място до седмото в края на септември.

От банковите инвестиционни посредници сред номинираните откриваме само „Централна кооперативна банка“, която взе точки само по критерия "оборот" и не попадна в Топ 10. 

 

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ

МЯСТО     ДРУЖЕСТВО                                                            ТОЧКИ

1.               "Карол" АД                                                                  36

2.                "Елана Трейдинг" АД                                                31

3.               "БенчМарк Финанс" АД                                              26

4.               "Евро-Финанс" АД                                                      22

5.               "Трейдгейт" АГ – Берлин                                            16

6.               "АБВ Инвестиции" ЕООД                                           12

                  "ПФБК" ООД                                                                12

8.               "Капман" АД                                                                9

9.               "София Интернешънъл Секюритиз" АД                   8

10.             "Реал Финанс" ЕАД                                                    7

Забележка: Максималният брой точки е 40.

 

Оборотът на "БФБ-София"

през трето тримесечие е в размер на 177 001 948 лева. За сравнение, година по-рано той е бил 141 449 233 лв., което представлява ръст от една четвърт. Това се дължи главно на нарастването на оборота на BSE International близо 19 пъти. Ръст от 5% се наблюдава на Основен пазар и спад от 37% на пазара за растеж beam, както и 36% на Алтернативен пазар. Най-нисък е оборотът през септември: 55 млн. лв., а най-висок – през юли: 66 млн. лева.

Най-висок оборот са направили брокерите на "БенчМарк Финанс", които са изтъргували над пет милиона книжа за 53.36 млн. лева. Покупко-продажби за 51.29 млн. лева са извършили от "Трейдгейт" АГ – Берлин. "АБВ Инвестиции" отново е трети по този показател, като е изпълнил поръчки за 41.87 млн. лева.  

"Централна кооперативна банка" се нареди сред брокерите с най-високо оборот. Експертите й са преврътели ценни книжа за 23.53 млн. лева.  

Небанковите инвестиционни посредници за поредно тримесечие се представят много добре по показателя

сключени сделки на "БФБ-София"

Общо 35 инвестиционни посредници са сключвали сделки на фондовата борса, като изтъргуваните от тях книжа за периода са 58 505 520 броя. Числата сочат общо 24 055 сделки между юли и септември. За сравнение, година по-рано покупко-продажбите са били 20 199. Това се дължи основно на ръст в броя сделки на пазар BSE International с 828 на сто. Ръстове при сделките се наблюдават и на пазар beam (с 57%), както и на Алтернативен пазар (с 48%). Спад обаче има на Основен пазар. Броят сделки е най-висок през август: 8581, а най-нисък през юли: 7438.

"Карол" остава лидер с най-много сделки. Брокерите му са изпълнили 15 558 договора през третата четвърт на годината и са изтъргували над 37 млн. броя ценни книжа. "Елана Трейдинг" е втори с 8272 покупко-продажби, а "БенчМарк Финанс" е трети със 7342 сделки. 

И между юли и септември сред номинираните са и два от регионалните брокери. Варненският "Реал Финанс" е сключил 1163 контракта, а пловдивският "Юг Маркет" е с 1718 договора.

Нито една от банките инвестиционни посредници не се нареди сред номинираните по този показател.

В периода между юли и септември шест от инвестиционните посредници са изготвяли проспекти за издаване на различен тип ценни книжа и са сред номинираните по показателя

брой емисии на акции и облигации

"Евро-Финанс" е работил по два проекта, а всички останали – "Дилингова финансова компания", „Фоукал Пойнт инвестмънтс“, „Елана Трейдинг“ и „Карол“, имат по един проспект.

Други инвестиционни посредници са работили по такива документи, но предстои да се одобрят от КФН и да стигат до фондовата борса. Някои дружества са продължили процедурите по обратно изкупуване на акции в полза на различни компании. А трети пък са били маркет-мейкъри по някои емисии*. 

Онлайн търговията продължава да привлича нови инвеститори. Интернет платформите на инвестиционните посредници разширяват дейността си. По-добрите условия и по-бързия начин за сключване на сделки са причините за този интерес, показва проучването на в. "БАНКЕРЪ". Тъй като няма публични данни за дейността от всички алтернативни web базирани системи, то и подреждането по показателя

електронна търговия на "БФБ-София

е малко условно. Но то пък дава информация и възможност да проследим някои от най-големите инвестиционни посредници на фондовата борса у нас. Данни за търговията на този пазар получихме от няколко платформи: Elana BG Trader (на "Елана Трейдинг"), Karoll Broker (на "Карол"), BenchMark BG Trader (на "Бенчмарк Финанс"), CTrader (на "Капман") и EFOCS (на "Евро-Финанс"), които увеличават клиентите си. Първата платформа вече има 8244 клиенти, на втората са се регистрирали 5099 човека, а през третата са търгували 2955 абонати. От услугите на четвъртата са се възползвали 617 клиенти. За 393 абонати съобщават от EFOCS. Данните от "София Интернешънъл Секюритиз" са за 139 клиенти, а от "Първа ФБК" – за 63 абонати.

Според правилата на класацията ни, подреждането по показателя "електронна търговия на БФБ-София“ е сборна оценка от три подкритерия: клиенти в различните електронни системи, брой на сключените сделки и реализиран в тях оборот. 

Изчисленията ни поставиха на първо място в края на юни "Карол". През второто тримесечие дружеството от едноименната финансова група е с най-много сключени сделки при онлайн търговията и съответно с най-висок оборот. "Елана Трейдинг" пък е традиционно с най-много клиенти в онлайн търговията. 

 

Маркет-мейкър е борсов член (инвестиционен посредник или банка), който се е задължил да обезпечава минимална ликвидност посредством поддържане на котировки за определени емисии финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ, с изключение на емисии права. Дейността като маркет-мейкър се осъществява въз основа на писмен договор с фондовата борса. 

 

ПОБЕДИТЕЛЯТ

Инвестиционният посредник "Карол" е небанкова институция с над 20 години история на капиталовите пазари. Основана през 1997-а, компанията е част от водещата в страната финансова група "Карол".

В партньорство със световните лидери CMC Markets (UK) и Interactive Brokers (USD) инвестиционният посредник предлага възможности за търговия с акции, облигации, компенсаторни инструменти, валута, суровини, договори, за разлика и други финансови инструменти както на "БФБ-София", така и на международните капиталови пазари. Компанията осигурява корпоративни консултации и набиране на капитал чрез първично и вторично публично предлагане (IPO/SPO), дългово финансиране чрез частни и публични емисии облигационни емисии, както и посредничество при реализирането на търгови предложения и управление на индивидуални портфейли.

Компанията е четирикратен победител в ежегодната класация на в. "БАНКЕРЪ" – "Инвестиционен посредник на годината" (2006-2008 г. и за 2021-а).

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Как ще приключат протестите на земеделските производители?

Подкаст