ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Швейцарска фирма ще продава автомобилите на Renault и Dacia у нас

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК)

Очертава се поредно разместване на автомобилния пазар у нас. Припомняме, че преди това "София Франс Ауто" стана официален представител и на Citroen и Opel.

„Емил Фрей Аутомобил Холдинг София“ ЕООД иска да придобие цялото капиталово участие/акции в „Рено Нисан България“ ЕАД, и съответно пряк контрол върху него. Кандидат-купувачът вече е уведомил Комисията за защита на канкуренцията за своето намерение.
Сделката представлява концентрация и подлежи на предварително одобрение от регулатора. В тази връзка е образувано производство по оценка на предстоящата сделка.
„Емил Фрей Аутомобил Холдинг София“ е новоучредено дружество в България. То е създадено за сключване на сделката, която е първото му придобиване на дялово участие. Кандидат-купувачът е част от корпоративната група от дружества на "Емил Фрей", които извършват търговска дейност предимно в автомобилния сектор, и в по-малка степен в други търговски сектори, в Европа, Европейското икономическо пространство и Швейцария. Групата "Емил Фрей" е основана в Цюрих през 1924 и днес е най-големият търговец на автомобили в Европа. „Емил Фрей Аутомобил Холдинг София“ и групата на "Емил Фрей" не извършват каквато и да е търговска дейност на територията на България.
„Рено Нисан България“ е част от групата на „Рено“, производителят на автомобили и резервни части на марките „Рено“, „Дачия“, „Нисан“, „Алпин“, „Лада“ и други. Дружеството е оторизирано с права за внос и разпостранение на автомобили от марките „Рено“, „Дачия“ и „Нисан“ в България.

Купувачът ще придобие само бизнеса, свързан в марките „Рено“, „Дачия“, но не и този, с марката „Нисан“.
Очаква се сделката да окаже въздействие върху пазарът на дистрибуция на едро и дребно на нови леки и лекотоварни автомобили, както и върху пазарът на дистрибуция на дребно на употребявани автомобили; пазарът на продажба на резервни части и принадлежности. Според практиката на КЗК, географският обхват на тези пазари е територията на България.
Участниците в сделката са отправили искане до КЗК да извърши оценка на концентрацията и да се произнесе с решение. В тази връзка всяко трето заинтересовано лице може да представи информация или да изрази своето писмено становище относно сделката и въздействието, което тя може да окаже върху ефективната конкуренция на съответния пазар в страната.
Това съобщение е изготвено от участниците в сделката, като КЗК си запазва правото да се произнесе с окончателно решение след извършването на цялостна оценка на тазе сделка, уточняват от регулатора.

Според непотвърдена информация „Рено“ ще продаде и бизнеса си с „Нисан“ в България.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че има политически натиск върху съдебната ни система?

Подкаст