ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

„Адванс Терафонд“ купува земя отново по над 1800 лв./дка

Цените на суровините и стоките остават ниски

Най-голямото публично дружество, собственик на земеделска земя в страната – „Адванс Терафонд“ АДСИЦ, продължава да развива своя инвестиционен портфейл. Според месечния бюлетин на фирмата, през октомври са купени 788 дка ниви при средна цена 1822 лв./декар.

През десетия месец е получено окончателно плащане по два договора за продажба на разсрочено плащане от 2017 г. за 415 дка земеделски земи.

Така към края на октомври „Адванс Терафонд“ притежава 186 677* дка земеделска земя и 60.8 дка земя в урбанизирани територии. Дейността на дружеството е свързана с купуване, отдаване под наем/аренда, окрупняване и продаване на земеделски и урбанизирани земи в България.

На 1 октомври започна новата стопанска година. Дружеството е отдало под под наем 156 853 дка или 85.9 на сто от цялата земя, която може да се отдаде под наем.

Агрофондът няма право сам да обработва притежаваната земя, поради което са сключени договори с 391 земеделски производители, които са подсигурени със земя за обработване, които произвеждат основно зърнени и маслодайни култури. Договорената средна рента е в размер на 57.58 лв./дка, като расте през последните две стопански години. 

Очакваните приходи за земеделската 2022-2023 г. са общо за 9 031 896 лв., от които авансово са събрани 24 на сто от вземанията.

За стопанската 2021-2022 г. са събрани вече 72.5 на сто от дължимите вземания, a за 2020-2021 г. във фирмета каса са влезли почти всечки суми /99.5%/.

От началото на тази година цените на акциите на „Адванс Терафонд“ вървят нагоре. Те са поскъпнали от 2.4536 лева през януари до 2.98 лева към момента. А пазарната капитализация на дружеството достигна до 253 628 071 лева. През месец май агрофондът разпредели и дивидент за акционерите си от печалбата за миналата година.

 

* Включени са и продадените земи на разсрочено плащане, докато са собственост на дружеството.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че служебното правителство свърши добре работата си?

Подкаст