ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

НС одобри промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица

Парламент пленарна зала

Парламентът одобри на първо четене промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, внесени от Министерския съвет.

Предлага се допълнение в данъчните облекчения за деца и деца с увреждания по чл. 22в и 22г от закона, с което да се предостави възможност същите да се ползват за съответната година. Така данъчното облекчение ще може да се ползва и от хора, когато за тях са налице следните две условия – родител, на когото не е предоставено упражняването на родителските права в случаите на развод, или наследник на човек, който е починал през данъчната година. В двата случая трябва да бъде спазено условието, че другият родител, съответно другият приемен родител, няма да ползва данъчното облекчение за съответната данъчна година. Механизмът предвижда приспадане от сумата от годишните данъчни основи на гражданите, имащи право да ползват данъчното облекчение, но които са починали през данъчната година, е разписал вносителят. Дава се възможност данъчното облекчение да се ползва чрез подаване на годишна данъчна декларация за починалия от страна на наследниците по закон или по завещание, както и заветниците или техните законни представители, когато не са налице други възможности облекчението да бъде приложено. Предвидена е преходна норма, съгласно която предлаганата възможност се прилага и при ползване на данъчните облекчения за 2022 г.

Друг текст засяга прилагането на актуализацията на бюджета за тази година, в която е предвидено авансово ползване на двете данъчни облекчения за деца. Предлага се създаването на прецизираща преходна уредба, за да се гарантира коректното изчисляване във всички случаи на съответните суми, които следва да се възстановят или удържат при определяне от страна на работодателя на годишния данък или при определяне на годишния данък за доходи от трудови правоотношения в случаи, когато се подава годишна данъчна декларация.

С предлаганите изменения и допълнения се очаква улесняването на данъчно задължените граждани, правна сигурност и коректно тълкуване и прилагане на закона, пише в мотивите си вносителят Министерският съвет, както и не са необходими допълнителни бюджетни средства.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че служебното правителство свърши добре работата си?

Подкаст