Освобождават част от държавния резерв с цел обновяване

Министерски съвет

Министерският съвет разгледа и прие Решение за освобождаване с цел обновяване на държавни резерви. Обновяването е замяна на държавни резерви преди изтичане на срока им на съхранение след доставяне на равни количества новопроизведени. Обновяването на държавните резерви се налага поради тяхно морално остаряване. Същите следва да бъдат подновени с оглед на изискванията за качество и срок на годност. Съгласно правителственото решение, с цел обновяване се освобождават консервирани хранителни продукти, спални чували и бутилирана вода за питейни нужди. 

Съгласно друго правителствено решение, взето на днешното заседание на Министерския съвет, се предоставят безвъзмездно освободени държавни резерви и военновременни запаси от консервирани хранителни продукти, спални чували, индивидуални превързочни комплекти и бутилирана вода за питейни нужди на Министерството на вътрешните работи. Предоставянето на посочените материали ще представлява хуманитарна помощ съгласно установения ред за работа на Координационния център на Европейския съюз за реакция при бедствия на ЕС.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че масовите назначения без конкурс в бордовете на държавните фирми трябва да продължават?

Подкаст