ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Българите теглят най-много потребителски кредити

Пари

Към края на септември вземанията по кредити на дружествата, специализирани в кредитиране, са нараснали до 4.29 млрд. лв. (2.8% от БВП) спрямо същия период година по-рано, отбелязват от БНБ. Те се увеличават с 807.4 млн. лв. спрямо края на третото тримесечие на миналата година и със 176.8 млн. лв. в сравнение с юни тази година. Върху вземанията по кредити оказват влияние и нетните продажби на кредити от дружествата, които за последните дванадесет месеца са в размер на 93.3 млн. лева. На годишна база продадените кредити са за 111.9 млн. лв., а закупените – 18.6 млн. лева.

Преобладават кредитите над 5 години, които са на стойност 1.85 млрд. лв. в края на септември. Те нарастват с 362.5 млн. лв. на годишна база и с 62.3 млн. лв. в сравнение с края на юни тази година. Относителният дял на тези кредити в общия размер на вземанията по кредити нараства от 42.6% в края на септември миналата година до 43% в края на същия месец на тази година. Нарастват и вземанията по кредити с матуритет над една до пет години.

Вземанията по кредити с матуритет до една година са 1.19 млрд. лв. в края на септември, като нарастват с най-голям темп – 34.3 на сто спрямо края на същия месец на 2021 година. Увеличение има и спрямо второто тримесечие.

Към края на септември размерът на необслужваните кредити е 346.4 млн. лева. Те нарастват с 23.2 на сто в сравнение с края на септември година по-рано, но намаляват с 0.4% спрямо края на юни тази година.

В края на септември вземанията по кредити от сектор Домакинства и НТООД нарастват на годишна база с 468.3 млн. лв. до 3.04 млрд. лева. Спрямо края на юни те се увеличават със 142.6 млн. лева.

Вземанията по кредити от сектор Нефинансови предприятия са 1.10 млрд. лв. към края на третото тримесечие, като се увеличават с 43% на годишна база и с 23.3 млн. лв. спрямо края на юни.

В структурата на вземанията по кредити от сектор Домакинства и НТООД преобладават потребителските кредити, които са 2.91 млрд. лв. в края на третото тримесечие и се увеличават с 466.6 млн. лв. на годишна база и със 139.4 млн. лв. спрямо края на юни.
Относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити от този сектор нараства от 95.2% към края на септември миналата година до 95.8% към края на юни тази година.

Жилищните кредити в края на третото тримесечие са 35.6 млн. лева. Те се увеличават и на годишна база и спрямо юни. Числата сочат, че относителният им дял в общия размер на вземанията от сектор Домакинства и НТООД намалява.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Как ще гласувате на предстоящия местен вот на 29 октомври - с машина или на хартия?

Подкаст