ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Държавите от ЕС одобриха три социални цели до 2030 година

Европейския стълб на социалните права

Днес (17 ноември), по време на първия Европейски форум за заетостта и социалните права, Европейският съюз отбелязва петата годишнина на Европейския стълб на социалните права, като направи преглед на постигнатия напредък.

Европейският стълб на социалните права представлява 20 принципа, свързани с равни права и достъп до пазара на труда, справедливи условия на труд и социална закрила и приобщаване. 

През последните 5 години Комисията е представила над 130 инициативи за прилагане на стълба в държавите членки и за изграждане на социална Европа, която е справедлива, приобщаваща и пълна с възможности.

Тези инициативи са в най-различни области – прозрачност в заплащането и равенство между мъжете и жените, минимална работна заплата и инвестиции в умения, борба с детската бедност, минимален доход, защита на безопасността и здравето на работниците.

По време на форума за заетостта и социалните права, държавите от Европейския съюз одобриха социалните цели на Европейския съюз за 2030 г., включени в плана за действие по стълба, и представиха своя национален принос за постигането на тези цели. 

Трите цели на равнище Европейския съюз, които трябва да бъдат постигнати до 2030 г., са: най-малко 78% от хората на възраст между 20 и 64 години трябва да са трудово заети, всяка година най-малко 60% от всички възрастни следва да участват в обучение. Също така броят на хората, изложени на риск от бедност или социално изключване, следва да намалее с поне 15 милиона души, включително поне 5 милиона деца спрямо 2019 година.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Как ще приключат протестите на земеделските производители?

Подкаст