ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Одобрен е Първоначалния меморандум за присъединяването ни към ОИСР 

България иска да стане член на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)

Министерският съвет одобри Първоначален меморандум на Република България във връзка с процеса на присъединяване на страната ни към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

След решението от 25 януари 2022 г. на Съвета на ОИСР за започване на разговори за присъединяване с шест страни, сред които и България, на 10 юни 2022 г. по време на срещата на Съвета на ОИСР на министерско ниво, бяха приети Пътни карти с условията и етапите на процеса на присъединяване на всяка от страните.

В съответствие с този документ, България изготви настоящия Първоначален меморандум, съдържащ първа самооценка на съответствието на законодателството, политиките и практиките на страната ни с всеки действащ правен инструмент на организацията.

Изпращането на Първоначалния меморандум до ОИСР е важна стъпка в процеса на присъединяване, след която комитетите на ОИСР ще започнат провеждане на задълбочени технически прегледи на страната ни за областите на тяхната дейност. След тяхното приключване България трябва да представи Окончателна позиция.

Въз основа на Окончателната позиция на България и доклад от Генералния секретар на ОИСР за цялостния процес на присъединяване, Съветът на ОИСР следва да вземе решение да отправи покана за присъединяване към организацията.

Присъединяването на България към ОИСР е сред основните външнополитически приоритети на страната. 

В съответствие с декларирания в началото на своята работа приоритет, служебното правителство изпълни ангажимента си и изготви този ключов документ в изключително кратък срок. Министерският съвет възложи на министъра на външните работи Николай Милков да връчи меморандума на генералния секретар на ОИСР Матиас Корман, като с внасянето му на практика стартира същинската част на разговорите за присъединяване на България към организацията.

Документът представлява първа самооценка на съответствието на българското законодателство, политики и практики с действащите правни инструменти на организацията. Той бе изготвен с приноса на всички ведомства, участващи в междуведомствения координационен механизъм за присъединяването ни към организацията, който се председателства от министъра на външните работи

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Как ще гласувате на предстоящия местен вот на 29 октомври - с машина или на хартия?

Подкаст