ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Разходите на човек от домакинство растат по-бързо от доходите

Сметки

Общият разход средно на човек от домакинство през третото тримесечие у нас се увеличава с 23.8 на сто на годишна база. За покриване на нуждите са били необходими 2239 лева. С най-голям относителен дял сред тях са харчовете за храна и безалкохолни напитки (30.2%), следвани от разходите за жилище (19%), данъци и социални осигуровки (11.4%) и транспорт и съобщения (11.1%).

Спрямо третото тримесечие на миналата година относителният дял на разходите за жилище нараства с 1.6 процентни пункта, за храна и безалкохолни напитки – с 0.4 п.п., а за здравеопазване – с 0.3 процентни пункта.

Има и някои стоки при които харчовете намаляват, например, тези за облекло и обувки намалява с 0.3 процентни пункта, а на разходите за алкохолни напитки и цигари – с 0.2 процентни пункта.
В сравнение с третото тримесечие на миналата година средно на човек от домакинство най-силно са нараснали разходите за поддържане на жилището (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) от 315 на 426 лв. или с 35.1 на сто.
Харчовете за здравеопазване нарастват от 106 на 138 лв. (с 29.9%), за храна и безалкохолни напитки се повишават от 539 на 675 лв. (с 25.3%), за транспорт и съобщения скачат от 198 на 248 лв. (с 25%), за свободно време, културен отдих и образование се увеличават от 121 на 149 лв. (с 23.7%).

Положението е тревожно, тъй като сумите на дохода и разхода се сближават.

Приходите на домакинство са нараснали с по-нисък процент – 21.1 на сто. Общият доход средно на човек от домакинство през третото тримесечие е 2 346 лева. Тревожно е и това, че спрямо третото тримесечие на миналата година относителният дял на дохода от работна заплата намалява с 4.9 процентни пункта. По-нисък е прихода от самостоятелна заетост.

Делът на доходите от пенсии нараства с 5.5 процентни пункта.

Увеличават се и разходите за алкохолни напитки и цигари,за облекло и обувки, за данъци и социални осигуровки.

Потребление на домакинствата

Потреблението на повечето основни хранителни продукти средно на човек от домакинство намалява през третото тримесечие в сравнение със същия период на миналата година.
Най-голямо е намалението в потреблението на хляб и тестени изделия – от 19 кг на 18.6 кг и на плодове – от 20.1 на 19.1 килограма.
Числата обаче показват и увеличаване на потреблението на месни произведения – от 3.7 кг на 3.9 кг и на зеленчуци – от 25.8 кг на 26.1 килограма.
Без промяна остава потреблението на месо, кисело мляко, сирене и яйца.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Как ще гласувате на предстоящия местен вот на 29 октомври - с машина или на хартия?

Подкаст