ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

С 431 млн. лв. се подкрепят инвестиции в земеделски стопанства

инвестиции

Държавен фонд „Земеделие“-Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) приключи техническата и финансова оценка на 1699 проекта по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 година.

От етап оценка за административно съответствие и допустимост до етап техническа и финансова оценка, преминаха 1699 проектни предложения, които са класирани според броя на присъдените точки по критериите за подбор от условията за кандидатстване.

За 850 проекта е осигурен бюджет за финансиране. Той e в размер на 431 997 104 лв., от които 130 490 976 лв. са средства от инструмента на Европейския съюз за възстановяване (European Union Recovery Instrument – EURI).

В двата етапа на разглеждане от кандидатите са оттеглени 42 проекта. Припомняме, че проектните предложения бяха подадени чрез ИСУН в края на миналата година.

По подмярка 4.1 се финансират инвестиции, с които се постига модернизация и повишаване на конкурентоспособността на земеделските стопанства. Парите от  финансовата подкрепа на Европейския фонд за развитие на селските райони се използват за разкриване на нови работни места, създаване на по-добри условия за труд, насърчаване на биологичното производство и внедряването на иновативни производствени технологии.

В проектните си предложения бенефициерите залагат на дигитализация и автоматизация на работните процеси.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че има политически натиск върху съдебната ни система?

Подкаст