ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Плавно се понижава достъпността на жилищата в столицата

Море

По данните на Агенцията по вписванията, сделките с имоти в страната бележат спад през третото тримесечие. Това е първо намаление на годишна база след стопирането на пазара при началото на пандемията през пролетта на 2020 година. Регистрираното понижение спрямо третото тримесечие на миналата година е 7.23 на сто общо за страната и 15.23 на сто в София, отблязва Полина Стойкова MRICS, изпълнителен директор на BULGARIAN PROPERTIES.
Тези данни идват след отбелязаното от компанията забавяне на пазара към средата на първото полугодие и настъпилото охлаждане в интереса поради високите цени и недостатъчното предлагане. "Все пак, добре е да имаме предвид, че регистрираното намаление е на фона на постигнатите рекордни обеми от продажби през 2021 г., когато ръстовете бяха между 20 и 30%", посочва Полина Стойкова.
Т.е. бихме могли да заключим, че започналото забавяне и охлаждане на пазара по-скоро представлява завръщане към нормалния темп на развитие, който беше прекъснат от пандемията и в последствие силно ускорен през миналата година.
Жилищно кредитиране
Тенденциите при жилищното кредитиране най-пряко обясняват реалния ръст в цените на имотите и затова ние ги следим като основен фактор за развитието на пазара, посочват от консултантската агенция.
Лихвените проценти по жилищните кредити в лева, които са 97 на сто от изтеглените жилищни кредити, продължиха да спадат и през третото тримесечие. Към месец септември те са на най-ниското си средно ниво – 2.46 на сто по данни на БНБ.
Това, заедно с по-големия размер на кредитите, които се теглят поради повишените цени на имотите, обуславя продължаващия внушителен темп на нарастване на отпуснатите жилищни кредити – с 28 на сто за деветмесечието спрямо година по-рано.
Все пак, и тук има известно забавяне на темпа на растеж – от рекордните близо 40 на сто нарастване през миналата година.
Очакванията са за плавно повишение на лихвените проценти, което да не промени значително месечните вноски на кредитополучателите. Важна роля в този процес ще има наличната депозитна база в българските банки и все още липсващите лихви по депозитите, които задържат индексите, включени в изчисленията на лихвените проценти по кредитите на ниски нива, коментира Полина Стойкова.
Достъпност на жилищата в София
Доходите са друг водещ фактор за жилищния пазар, а тяхното влияние измерваме чрез коефициент на достъпност, който представлява съотношението на цената на квадратен метър жилищна площ към средна месечна работна заплата.
Стойността на коефициента на достъпност на BULGARIAN PROPERTIES през третото тримесечие на тази година е 1.2. Така той нараства и се връща на нивата от началото на 2020 г., показвайки плавно понижение на достъпността на жилищата в столицата. В момента за покупката на 1 кв. м жилище в София са нужни около 1.2 средни месечни софийски заплати. За сравнение, в предходния пик на пазара през 2008 г. са били нужни 3.4 месечни заплати за покупката на същата площ.
Средната работна заплата в София по данни на НСИ възлиза на 2390 лв. през третото тримесечие, което е 16% ръст на годишна база – по-малък от този на цените на жилищата. От данните за средната работна заплата се вижда, че темпът на нарастването й се забавя в последните месеци и това е още един фактор, който ще влияе в посока успокояване на ръста в цените на имотите.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Как ще приключат протестите на земеделските производители?

Подкаст