„Захарни заводи“ търси заем от фирма на членове на надзорния съвет

пазари

„Захарни заводи“ АД – Горна Оряховица ще вземе паричен заем в размер на до 12 млн. лева от дружество, свързано с членове на надзорния му съвет.

Акционерите ще обсъдят и гласуват предложението на мениджърите за сключване на сделката при условия и параметри, описани в доклад на Управителния съвет.  Това ще стане на извънредно общо събрание, насрочено за 23 декември.

Заемодател е фирмата „БСТ-България“ АД, която се занимава с инвестиционна и финансово-консултантска дейност в страната и в чужбина; доверително управление на активи, посреднически сделки, сделки с вещни права, посредничество при събиране на дългове. Компанията се представлява от Руси Илчев Данев, който е член на съвета на директорите заедно с Георги Алексиев Узунов и Чавдар Дочев Данев.

Руси Данев и Георги Узунов са членове на надзорния съвет на „Захарни заводи“. Всеки един от тях притежава непряко над 25% от капитала на „Захарни заводи“, поради което сделката за заема трябва да бъде одобрена от акционерите. Руси Данев е представляващ „БСТ-България“.

Срещу отпускането на заема, „Захарни заводи“ ще заплаща лихва при пазарни условия съгласно Закона за корпоративно подоходно облагане. Не се предвижда предоставяне на обезпечение от страна на „Захарни заводи“. Срокът на договора, ако бъде сключен, се предвижда да е две години.

Този заем ще осигури привличане на парични средства, необходими за осъществяване на търговската дейност на компанията, която е водещ производител на захар, захарни изделия и етилов алкохол в страната. В групата „Захарни заводи“ влизат няколко предприятия – заводи за производство на захар, захарни изделия, етилов алкохол и високопротеинови фуражи, собствен ТЕЦ и завод за ремонтно-механични услуги.

Акционери в "Захарни заводи" са "Захар Инвест" АД – Горна Оряховица, което контролира 42.94% от акциите с право на глас, "ГУ-Фарадей" ЕООД – Стара Загора е с дял от 25.58%, а "Ритъм-4ТБ"  ООД – Стара Загора – 25.55 процента. Други 12 фирми притежават 1.70%, а 1537 индивидуални инвеститорите 4.22% от книжата. 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST