ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Депутатите ще обсъдят на първо четене удължаването на Бюджет 2022

Парламент

Депутатите се събират на извънредно заседание, за да обсъдят на първо четене Законопроект за продължаване действието на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за тази година.

Служебното правителство мотивира предложението си с това, че със законопроекта за удължаване действието на бюджета за 2022-ра се осигурява продължаващо финансиране на редица социални и други плащания, както и продължаване действието на политиките и мерките, надградени с актуализацията на бюджета от 1 юли тази година. Законопроектът позволява всички системи да функционират, докато редовно правителство състави проект на бюджет въз основа на управленската си програма. Запазени са действащите данъчни облекчения и намалени данъчни ставки за периода, за който са одобрени от Народното събрание.

Заплатите, пенсиите, социалните плащания се финансират на достигнатите нива към декември 2022 г. Създадена е възможност да се извършват всички плащания по Плана за възстановяване и устойчивост, както и по оперативните програми на Европейския съюз. Предвидени са възможности за финансиране при спешни и неотложни обстоятелства като бедствия, COVID 19, миграционен натиск и други. При липса на управляващо мнозинство към момента се запазва фискалната позиция такава, каквато е при целогодишно действие на приетите политики и мерки от предходното редовно правителство и парламента.

Предлага се и да бъде запазена възможността за използване на ваучерите за храна по Закона за корпоративното подоходно облагане за заплащане и на ползвани за битови нужди, електрическа и топлинна енергия, природен газ и вода, на дейности, осъществявани от културни организации по Закона за закрила и развитие на културата, и на показ на филми съгласно Закона за филмовата индустрия и на туристически услуги съгласно Закона за туризма.

Предвидена е възможност държавен дълг по чл. 87, ал. 2 от Закона за публичните финанси да се поема и посредством средносрочната програма за емитиране на дълг на международните пазари, което предоставя възможност за гъвкавост при избора на дългови източници за финансиране на бюджета. Определя се също редът за извършване на плащанията за издръжка по бюджетите на общините, бюджета на ДОО и на НЗОК.

В дневния ред е включен също и парламентарен контрол, който бе отложен миналия петък заради дебатите по първите 16 параграфа на Изборния кодекс, продължили до полунощ.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че служебното правителство свърши добре работата си?

Подкаст