ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Приходите на “Еврохолд България” за достигат 4.69 млрд. лева

eвро

Една от водещите енергийни и финансови групи в Югоизточна Европа – "Еврохолд България" АД, регистрира силни резултати през третото тримесечие, с което затвърждава много доброто си представяне от началото на годината, показва консолидираният междинен отчет на дружеството за периода. 

Общите приходи за деветмесечието нарастват близо три пъти на годишна база до 4.7 млрд. лв., най-високата стойност по този показател досега. Печалбата преди лихви, данъци и амортизации (EBITDA) и нетната печалба за периода достигат съответно 263.6 млн. лв. и 110.1 млн. лева.

Електроенергийният бизнес на "Еврохолд", опериращ под бранда "Електрохолд", генерира 57% от общите постъпления и близо три четвърти от печалбата преди лихви, данъци и амортизации и преди калкулиране на резултатите на компанията-майка и вътрешногруповите елиминации. Крайният финансов резултат за деветмесечието в този сегмент е 73.7 млн. лева. Настоящата година е първата, в която "Еврохолд" консолидира изцяло резултатите на "Електрохолд" в отчета си, след като през юли 2021 г. придоби дъщерните дружества на чешката енергийна група CEZ Group в България.   

Застрахователният бизнес на "Еврохолд", обединен в "Евроинс Иншурънс Груп", формира 42.6% от приходите и малко над една четвърт от EBITDA. Премийният приход на групата се повишава с 44.7% за година до 1.2 млрд. лева. Брутните приходи от застраховане на "Еврохолд" като цяло нарастват с 55% за периода до над 2 млрд. лева. Холдингът реализира 64.1 млн. лв. нетна печалба от застрахователна дейност. 

Силни резултати за деветте месеца отчитат всички дъщерни дружества на "Евроинс Иншурънс Груп".

"Евроинс Румъния" регистрира трикратен ръст на годишна база на всички немоторни застрахователни линии, благодарение на променената стратегия за развитие, засиления фокус към немоторното застраховане и значителното разширяване на продуктовата гама на компанията. Солиден растеж бележи и "Евроинс България", която обединява и дейностите на групата по свободно предоставяне на услуги в държави от Евросъюза. Премийният приход на българското подразделение се увеличава с 35% за година до 342 млн. лева. Двете украински застрахователни дружества на "Евроинс Иншурънс Груп" постепенно стабилизират резултатите си независимо от изключително предизвикателната икономическа среда в Украйна заради продължаващия военен конфликт. Брутните записани премии на двете дружества за деветмесечието на 2022 г. достигат 28 млн. лв. спрямо 47 млн. лв. същия период година по-рано.         

"Като всяка компания в момента и ние оперираме в среда със сериозни предизвикателства, най-вече – високата инфлация и ефектите от военния конфликт в Украйна. Независимо от това сме уверени, че стратегията ни за развитие, която е фокусирана върху електроенергийния бизнес и широка географска диверсификация на застрахователната дейност, ни позволява да управляваме риска ефективно и да добавяме стойност за акционерите. Представянето ни от началото на годината е индикатор за висока производителност в двата основни сектора, в които развиваме дейност. Очакваме партньорството ни с ЕБВР, която е миноритарен акционер в застрахователната ни група, да се разширява. В тази връзка предстои нова инвестиция на банката за увеличение на капитала на "Евроинс Иншурънс Груп". Това допълнително ще подсили платежоспособността на застрахователната ни група. Текущите прогнози за икономическото развитие на ЦИЕ през следващата година са по-благоприятни от тези за ЕС като цяло. Уверени сме, че регионът остава с висок потенциал за растеж в дългосрочен етап”, коментира Кирил Бошов, главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на "Еврохолд".        

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Как ще гласувате на предстоящия местен вот на 29 октомври - с машина или на хартия?

Подкаст