При забравено ТЕЛК решение няма да има прекъсване на помощта

парламент

При забавяне на ТЕЛК решение за преосвидетелстване хората с увреждания ще запазват правата си и финансовата и социална подкрепа за тях ще продължи

При изтекли ТЕЛК решения хората с увреждания няма да губят права и ще продължат да получават пенсиите си за инвалидност, докато чакат преосвидетеслтване. Това приеха депутатите на второ четене с гласуваните изменения в Закона за хората с увреждания.

Когато лицата са подали заявление-декларация за преосвидетелстване от ТЕЛК не по-късно от три месеца преди изтичане на срока на експертните им решения и е налице забавяне в медицинската експертиза по смисъла на разпоредбите на Закона за здравето, срокът на действие на индивидуалната оценка на потребностите продължава до издаване на нови експертни решения на Териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) или Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) без прекъсване.

Право на месечна финансова подкрепа в размер 57 на сто от линията на бедност имат хората с трайни увреждания над 18-годишна възраст с над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност или пенсия за военна инвалидност, или пенсия за гражданска инвалидност, или наследствена пенсия, решиха още депутатите.

Регионалната здравна инспекция ще уведомява служебно лицата за необходимостта от редовно преосвидетелстване не по-късно от четири месеца преди изтичане на определения в експертното решение срок на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане.

Измененията са в отговор на проблемите, породени от забавянето на решенията на органите на медицинската експертиза и невъзможността засегнатите граждани да упражняват правата си не по тяхна вина. До постановяване на ново експертно решение и влизането му в сила хората с увреждания на практика остават без средства и социална подкрепа, посочиха в мотивите си вносителите от ГЕРБ-СДС.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

PODCAST