ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Регистрацията на тютюнопроизводителите се удължава до 28 април

Със заповед на министъра на земеделието Явор Гечев срокът за регистрацията на тютюнопроизводителите се удължава до 28 април. Припомняме, че всички производители на тютюн за реколта 2023 г. следва да се впишат в регистъра, създаден съгласно чл.4, ал.2 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия.

Производството и съхранението на суров тютюн се извършва въз основа на договори за изкупуване на суров тютюн, сключени между физически и юридически лица – тютюнопроизводители и лица, притежаващи валидно разрешение за изкупуване на суров тютюн. Тютюнопроизводителите, сключили договори за изкупуване на суров тютюн се вписват ежегодно в срок до 31 март в публичен регистър на тютюнопроизводителите в Министерството на земеделието. Данните от заявлението и от приложените документи се въвеждат от служител на Общинската служба по земеделие в електронния регистър. Тя пък издава на тютюнопроизводителя служебна бележка, удостоверяваща вписването в регистъра. 

Вписването изисква наличието на различни документи, като копие от договори за изкупуване на тютюна, предварително сключен с търговски оператор, както и документ за правното основание за ползване на земеделски земи с площ над 5 дка, върху която ще се засади тютюна от реколта 2023 година. Изисква се и копие от протокола за количествата изкупен тютюн за предходната година, в случай, че е произвеждан.

Документите за регистрация могат да се подадат със заявление на гише в център за административно обслужване или по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване. 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

This poll is no longer accepting votes

Смятате ли, че има политически натиск върху съдебната ни система?

Подкаст