ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

КРЗ “Одесос” изплаща дивидент от по 12.80 лева на акция

“Кораборемонтен завод Одесос“ АД – Варна ще плати дивиденти от печалбата за миналата година в размер на 12.80 лв. за акция. Това става ясно от протокола от редовното общо събрание на акционерите. Притежателите на ценни книжа на това дружеството ще си разпределят сумата от 7 509 017 лева.

Акционерите одобриха доклада на мениджърите за дейността, годишния финансов отчет за 2022 г. и доклад на регистрирания одитор. Нетната печалба на компанията, чиято основна дейност е ремонт на кораби, е в размер на 15.41 млн. лева, която силно нараства спрямо отчетените 4.88 млн. лева година по-рано. Причината за това е силното увеличение на нетните приходи от продажби и най-вече на по-големия обем извършени услуги.

Правото да получат дивидент имат акционерите, които са вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент към 26 май. Така че сделки с акции на това дружество на БФБ, които дават право на участие в разпределението на печалбата на КРЗ “Одесос”, могат да се сключват до 23 май.

Изплащането на дивидента започва на 12 юни и ще се извършва чрез “Централен депозитар” АД и “Алианц Банк България” АД. 

Акционерите са одобрили промяна в политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите. Те са освободили мениджърите от отговорност за дейността им през миналата година и са определили размера на възнагражденията им. 

Иначе акционерната структура на дружеството е доста пъстра. “КРЗ-Инвест” АД е най-големия инвеститор с дял от 49.86 процента. Пенсионни фондове от групите на “Съгласие”, “ЦКБ-Сила” и “Алианц България” също имат малки дялове. Други фирми държат 9.79%, а малки инвеститори са собственици на 3.69% от акциите с право на глас.  

Гласуваният дивидент от печалбата за 2021 г. беше по 4 лева на акция. От положителния финансов резултат за 2020 г. беше разпределена сума в общ размер на 4 106 494 лева или по 7 лв. за една акция. Изплатените суми за 2019-а и 2018-а бяха по 4 лв. за един брой. Акционерите все още могат да получат и дивидента си за 2017 година – 3.80 лева за дял.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че служебното правителство свърши добре работата си?

Подкаст