ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Подготвят „дигитална подкрепа“ за 45 професии

Това става ясно от заключителната конференция на за отчитане на резултатите от проекта „Дигитална подкрепа“, която се проведе днес в конферентната зала на централата на КТ „Подкрепа“ в София.

Проектът е част от процедурата „Развитие на дигиталните умения“, която се провежда у нас в съответствие с Европейската рамка за дигитална компетентност “Digital competences 2”, съобщиха от синдиката.

Общата стойност на проекта е 1. 719 млн. лв., от които 1. 508 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ от Европейския социален фонд и 210 184 лв. – национално съфинансиране.

Основните цели на проекта „Дигитална подкрепа“ са четири:

 1. Разработване на унифицирани профили за дигитални умения по ключови длъжности и/ли професии;
 2. Разработване на  програми за неформално обучение за развитие на специфични дигитални умения;
 3. Разработване на тематично учебно съдържание и секторни квалификационни рамки за развитие на дигитални умения;
 4. Съставяне, внедряване, поддържане и надграждане на модели за дигитализирано социално партньорство и дигитализирано  колективно договаряне.

Водеща организация по проекта е КТ „Подкрепа“, а нейни партньори  са три работодателски организации – Съюза за стопанска инициатива (ССИ), Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). В проекта участват и експерти от Министерството на труда и социалната политика (МТСП).

В изпълнение на проекта е изследвана необходимостта от дигитализиране на 45 основни длъжности и професии в 9 сектора на българската икономика, т.е. по 5 основни професии от всяка сфера:

 • горско стопанство,
 • добивна промишленост,
 • производство на изделия от каучук и пластмаси,
 • производство на изделия от други неметални минерални суровини,
 • събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на суровини,
 • далекосъобщения,
 • медико-социални грижи с настаняване,
 • социална работа без настаняване,
 • други дейности в областта на културата“.

„Изследвахме необходимостта на конкретните 45 ключови длъжности и професии да придобиват дигитални умения според изискванията на Европейската рамка за дигитална компетентност “Digital competences 2“, обясни специално за „Банкеръ“ инж. Марио Нинов, главен експерт в КТ „Подкрепа“.

„Резултатите от изследването ще подпомогнат в голяма степен изменението на Националния класификатор на професиите и  длъжностите с новите, съвременни изисквания за заемане на всяка длъжност. Всички ежедневно се убеждаваме, че за все повече професии и конкретни длъжности вече се изискват по-големи или по-малки дигитални умения. Така че с този проект ние сме проверили кои професии и длъжности имат нужда от дигитализиране на уменията и до каква степен, а през следващи програмен период вече ще се кандидатства за финансиране на реалното дигитално обучение на тези професии и длъжности, за да продължат да работят при постоянно модернизиращите се условия на труд“, разказа още той и допълни, че вече усилено се обсъждат и промени в Кодекса на труда, свързани с работата от разстояние.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че правителство с ротационен премиер е способно да изведе за 18 месеца България от политическата криза?

Подкаст