ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

“Булстрад Живот” разширява бизнеса си по здравно застраховане

ЗЕАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”

ЗЕАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ ЕАД – София и д-р Ал. Краев ще придобият съвместен контрол върху „Медицински Център Америмед“ ООД и „ОУ СИ Пропъртис“ ООД. Това стана възможно след като Комисията за защита на конкуренцията разреши извършването на тази концентрация.
Предметът на дейност на ЗЕАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ е свързан със животозастраховане. Д-р Александър Маринов Краев е българско физическо лице.

 „Медицински център Америмед“ ООД – София се занимава със специализирана извънболнична медицинска помощ чрез диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни, консултации, профилактика, образна диагностика, предписване на лабораторни и други видове изследвания.
„ОУ СИ Пропъртис“ ООД – София извършва покупко-продажба и отдаване под наем на недвижими имоти; строително предприемачество; покупко-продажба, отдаване под наем и/или лизинг на медицинско оборудване и други.

Пряк контрол върху „Булстрад Живот“ упражнява едноличният собственик на капитала му ЗЕАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ ЕАД – София. То пък се контролира от „Виена Иншурънс  Груп АГ“ – Виена. Мажоритарен акционер във „Виена Иншурънс Груп“ е холдинговото дружество „Винер Щедтише Векселзайтигер Ферзихерунгсферйн-Фермьогенсфервалтунг – Виена Иншурънс Груп“ – Виена.

Капиталът на „Америмед“ е разпределен между настоящите съдружници – Александър М. Краев (34%), Христослава П. Антонова (33%) и Иван Ив. Киров (33%). На база на дружествения договор на „Америмед“, никой от тримата съдружници няма de jure едноличен контрол, нито може да се обоснове съвместен контрол върху „Америмед“. Капиталът на „ОУ СИ Пропъртис“ ООД е разпределен между съдружниците Александър М. Краев, Христослава П. Антонова и Иван Ив. Киров, всеки от който притежава 33.33% дялове. Никой от тримата съдружници няма de jure едноличен контрол, нито може да се обоснове съвместен контрол върху „ОУ СИ Пропъртис“.
„Булстрад Живот“ упражнява едноличен контрол върху две дъщерни дружества. Александър Краев не упражнява контрол върху други предприятия, извън участващите в концентрацията Придобиваните компании – „Америмед“ и „ОУ СИ Пропъртис“, не упражняват контрол върху други фирми с регистрация в страната

Съгласно Рамковият договор за покупко-продажба на дялове, „Булстрад Живот“ ще придобие от Христослава Антонова и Иван Киров дялове, възлизащи на 51% от капитала на всяко от продаваните предприятия, а Александър Краев ще придобие от Христослава Антонова и Иван Киров толкова дялове, колкото да увеличи притежаваните от него дялове в продаваните фирми на 49 на сто. След осъществяване на предстоящата концентрация съдружници в двете купувани фирми ще бъдат Булстрад Живот (51%) и Александър Краев (49%).
Предварително условие за осъществяване на планираното придобиване е одобрението на тази концентрация от КЗК, както и получаване на определено съгласие от „УниКредит Булбанк“ в качеството на кредитор по съществуващ ипотечен заем в полза на „ОУ СИ Пропъртис“.

Договорени са и някои ограничителни клаузи. Съгласно Рамковия договор за покупко-продажба на дялове, за период от две години продавачите и техни свързани лица нямат право да се конкурират с търговската дейност на „Америмед“, без с това да се ограничава възможността им да извършват дейност като лекари на индивидуална практика. Също така няма да могат да привличат клиенти на „Америмед“; да убеждават лица, които са на трудови или граждански договори с „Америмед“ да прекратят работата си за дружеството.

С тази сделка „Булстрад Живот“ желае да осъществи финансова инвестиция чрез придобиването на 51% в „Америмед“, чиято стойност смята, че ще нараства. Застрахователят ще ангажира вътрешен управленски капацитет и ноу-хау, включително от групата на „Булстрад Живот“, водещата застрахователна група в Централна и Източна Европа, с цел повишаване на доходността от дейностите на „Америмед“. Също така чрез вертикалната интеграцията на тази фирма във веригата от предлагане на застраховки „Заболяване“ до предоставянето на съответната медицинска помощ „Булстрад Живот“ ще постигне синергии, които ще повишават рентабилността на собствената му дейност по здравно застраховане.

Според КЗК, пазарното положение на участниците в планираната сделка не поражда опасения за съществено възпрепятстване на ефективната конкуренция, особено в резултат на установяване или засилване на господстващо положение на засегнатите свързани пазари. Поради това регулаторът разрешава извършването на тази концентрация.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Как ще приключат протестите на земеделските производители?

Подкаст