ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Българският банков сектор – второ тримесечие на 2023 година

Значителен ръст на печалбите в банковия сектор към 30 юни 2023

Концентрацията в банковия сектор се запазва висока, като делът на петте най-големи банки на база общо активи в банковата система възлиза към 30 юни 2023 г. на 76.19 процента. На 10 април Кей Би Си Банк България ЕАД официално се влива в Обединена Българска Банка АД. На 1 юни Юробанк България АД официално обяви придобиването на БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А. – Клон България след получаване на необходимите одобрения от компетентните органи. В ход са процедури за прекратяване на клона съгласно законовите изисквания.

Общо активите на банковата система към 30 юни тази година възлизат на 161 млрд. лв., като отбелязват ръст от 0.29% спрямо 31 март. На база активи първите 10 банки концентрират 89.52% от общо активите на банковата система.

На челна позиция застава Обединена Българска Банка АД с активи в размер на 31.4 млрд. лв. или 19.48% пазарен дял, като след вливането на Кей Би Си Банк България бележи ръст от 76.41% в активите спрямо 31 март 2023-та.

Банка ДСК АД бива изместена на втора позиция с 18.98% пазарен дял и ръст от 0.50% спрямо предходното тримесечие.

На трета позиция е Уникредит Булбанк АД с пазарен дял от 18.59% и спад в активите от 1.51% спрямо 31 март.

Четвърта и пета позиция, без промяна спрямо края на предишното тримесечие, се заемат съответно от Юробанк България АД и Първа Инвестиционна Банка АД.

Източник: Статистика на БНБ

Нетните активи на банките към 30 юни 2023 г. възлизат на 18.3 млрд. лв., като бележат ръст от 5.13% спрямо 31 март.

На първа позиция по този показател остава Банка ДСК АД, чиито нетни активи бележат ръст от 6.84% в сравнение с първото тримесечие.

Ръст от 6.92% в нетните активи към 30 юни регистрира и Уникредит Булбанк АД и остава на второ място по този показател.

Промяна в класацията има при Обединена Българска Банка АД, която заема трета позиция по нетни активи, отчитайки почти двоен ръст от 96.35% спрямо 31 март след вливането на Кей Би Си Банк България ЕАД.

Четвърта позиция заема Юробанк България АД с ръст в нетните активи от 3.53% спрямо 31 март.

На пета позиция е Първа Инвестиционна Банка АД с ръст на нетните активи от 3.23 процента.

Източник: Статистика на БНБ

Нетната печалба на банковата система се увеличава с 65.91% до 1.7 млрд. лв. за второто тримесечие, спрямо 1  млрд. лв. за същия период през 2022-ра.

Уникредит Булбанк АД е на челната позиция с печалба от 450 млн. лв. или 26.65% дял от печалбите в сектора за второто тримесечие на 2023 г., като отчита ръст на печалбата си от 74.42% спрямо второто тримесечие на миналата година.

Банка ДСК АД е на втора позиция с дял от 26.51% от печалбите в сектора, отчитайки увеличение от 64.10% спрямо аналогичния период на 2022-ра.

Обединена Българска Банка АД след вливането на Кей Би Си Банк България ЕАД регистрира печалба от 216 млн. лв, за периода или 254.10% ръст спрямо второто тримесечие на предишната година, като се издига на третата позиция с 12.76% дял в печалбите на сектора.

Юробанк България АД застава на четвърта позиция с печалба от 141 млн. лв. и ръст от 56.67% в сравнение със същия период през 2022-ра.

Пета позиция заема Първа Инвестиционна Банка АД с печалба от 75 млн. лв., регистрирайки ръст от 141.94% – над двойно по-голяма нетна печалба спрямо второто тримесечие на миналата година.

Източник: Статистика на БНБ

Възвръщаемостта на активите (изчислена на база Нетна печалба / Общо активи) възлиза на 1.05% общо за банковата система през второто тримесечие на 2023 г. спрямо 0.72% за същия период на 2022-ра.

По този показател БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А застава на челната позиция с 18.62%, като отбелязва значителен ръст спрямо аналогичния период година по-рано, когато възвръщаемостта на активите е била 3.29 процента. Основната причина е текущата техническа интеграция на дружеството към Юробанк България АД.

Ти Би Ай Банк ЕАД заема втората позиция с 2.75% възвръщаемост на активите за второто тримесечие, отчитайки спад с 5.13% спрямо същия период през 2022-ра.

Следващи позиции заемат Ситибанк Европа АД Клон България с 1.68%, Уникредит Булбанк АД с 1.50% и Банка ДСК АД, която застава на пето място с 1.46 процента.

Източник: Статистика на БНБ

Възвръщаемостта на собствения капитал (изчислена на база Нетна печалба / Собствен капитал, като класацията не включва клоновете на чуждестранни банки) се увеличава до 8.95% за второто тримесечие в сравнение с 6.10% за същото тримесечие на 2022 година.

С най-висока възвръщаемост на собствения капитал през този период е Ти Би Ай Банк ЕАД с 16.19%, а на второ място е Уникредит Булбанк АД с 13.69%, следвани са от Банка ДСК АД с 11.47%,  Интернешънъл Асет Банк АД с 9.61% и Алианц Банк България АД с 9.6 процента.

Източник: Статистика на БНБ

Показателят за ефективност (изчислен на база на съотношението между административните разходи и общо нетен оперативен доход) отчита подобрение от 37.72% за второто тримесечие на 2022 г. до 30.59% за текущия период.

На челната позиция по този показател за второто тримесечие на тази година е УниКредит Булбанк АД с 21.83% спрямо 27.57%  за аналогичния период през 2022-ра.

Банка ДСК АД отчита ръст на ефективността от 26.99% за второто тримесечие на 2022 г. до 23.47% за текущия период, като бива изместена на втора позиция.

Ситибанк Европа АД Клон България отчита повишение на ефективността от 39.31% през второто тримесечие на 2022 г. до 23.88% за същия период на 2023-та и  застава на третата позиция.

Следват Те-Дже Зираат Банкасъ Клон София и Българо-Американска Кредитна Банка АД, съответно на четвърта и пета позиция.

Източник: Статистика на БНБ

Материалът е изготвен от експертите на ПрайсуотърхаусКупърс (PwC) България Павел Пирински, Директор, Одит услуги, и Милена Радева, Старши мениджър, Консултантски услуги. Текстът е базиран на официалната информация и статистика, публикувани на сайта на БНБ.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че държавата беше достатъчно подготвена за първия по-сериозен сняг?

Подкаст