ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Акциите на компанията “Булметал” вече се търгуват на БФБ

зала на фондова борса акции пари индекс

Акциите на компанията „Булметал“ от днес започват да се търгуват на основния пазар на Българска фондова борса, сегмент „Стандарт“, след като през декември дружеството извърши успешно IPO (първично публично предлагане) по метода book building.

Емисията е в размер на 7 155 179 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев всяка, с ISIN код BG1100014239. Присъденият борсов код на емисията е BMTL.

Компанията набра капитал в размер на 8.2 млн. лева (928 хил. акции), подадени от над 100 институционални и индивидуални инвеститори, като делът на институционалните инвеститори надхвърля 80 процента.
„Булметал“ е водещ производител на метални опаковки в България, преработващ над 13 000 тона суровини годишно и изнасящ над 70 процента от продукцията си към 400 клиента в Централна и Източна Европа. Чрез своите дъщерни дружества в Италия и Германия, „Булметал“ е ключов доставчик на опаковъчни машини в световен мащаб, с клиенти на четири континента.
С набрания капитал от „Булметал“ планират да увеличат производствения си капацитет, като придобият технологични линии за производство на крайни продукти, както и линии за междинни компоненти.
Компанията от Гурково е първото дружество, което от февруари 2021 година успява успешно да намери финансиране чрез регулирания пазар на „Българска фондова борса“.
„Основният пазар на БФБ осигурява достъп на дружествата до пълната гама инвеститори, в това число и на пенсионните фондове. В тази връзка потенциалът за набиране на капитал на регулирания пазар е много по-голям от този на пазара за растеж beam. Възприемаме успехът на IPO-то на „Булметал“, като индикатор за засилване на интереса към финансиране в по-големи мащаби чрез механизмите на борсата и капиталовия пазар“, заяви изпълнителния директор на „Българска фондова борса“ доц. д-р Маню Моравенов.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че ротацията във властта трябва да се случи на всяка цена?

Подкаст