ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Промени в Закона за счетоводството ще създадат тежести за малките и средни предприятия

Пари алфа българия закона за счетоводството търговският баланс параходство брп

Изработените предложения за промени в българското счетоводно законодателство ще създадат административни и финансови тежести за хиляди малки и средни предприятия. Това съобщиха от Асоциацията на индустриалния капитал в България, която е взела участие в работата по хармонизиране на българското законодателствно с Директива 2022/2464, която регламентира отчитането на устойчивостта.

Но пък удобно се пропуска възможността за намаляване на тази тежест с увеличаване на праговете за задължителен финансов одит на малките предприятия, отбелязват от работодателската организация. В България те остават пет пъти по-рестриктивни от критериите, които ЕС е определил и които се прилагат в съседните страни. Подобни изисквания нямат практическа полза за компаниите, също така не допринасят с нищо и за приходите в държавния бюджет, посочват от асоциацията.

„В последните години АИКБ отправи редица призиви за облекчаване на и без това твърде рестриктивното законодателство по отношение на финансовия одит за малките и средни предприятия. За нас праговете, при които одита би следвало да е задължителен трябва да са поне два пъти по-високи от настоящите, а именно: балансовата стойност на активите да надвишава 4 млн. лв. и нетните приходи от продажби да са над 8 млн. лв.“, коментира председателят на УС на АИКБ Васил Велев. По думите му, в момента регламентираните в Закона за счетоводството критерии за извършване на независим финансов одит създават непропорционална на финансовите и административни възможности на предприятията тежест. „Това е неадекватно и все по-недопустимо, особено в условията на забавен растеж и дори спад на редица сектори в икономиката“, заяви Васил Велев.

Предложенията на АИКБ, които са отправени по време на заседанията на работната група към Министерството на финансите, са били насочени към намаляване на административната и финансова тежест за няколко хиляди български предприятия, както и спестяване на десетки милиони левове на малкия бизнес. Според анализа на АИКБ, спестените средства могат да бъдат инвестирани в иновации и модернизация на производствената и търговската дейност на предприятията или за увеличение на трудовите възнаграждения на работниците и служителите.

„Асоциацията на индустриалния капитал в България неколкократно представи аргументи в подкрепа на повишаването на праговете за задължителен финансов одит на годишните финансови отчети на микро- и малките предприятия в националното законодателство.“ За АИКБ създаването на благоприятна среда за развитие на малките и средни предприятия е от фундаментално значение за икономическото развитие на България, отбелязват от асоциацията.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Смятате ли, че ротацията във властта трябва да се случи на всяка цена?

Подкаст