ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Финансовият съюз трябва да се превърне в икономическа конституция на ЕС

Петър Чобанов подуправител бнб фалшиви банкноти

Петър Чобанов, подуправител на БНБ, ръководител на управление „Банково“, направи изказване при откриването на конференцията на тема: „Бъдещето на финансовата интеграция на ЕС: Разширяване на еврозоната и създаване на цифрово евро“. Тя се проведе в Брюксел, в Европейския Парламент. Публикуваме целия текст.

“Уважаеми дами и господа,

Уважаеми колеги,

Скъпи приятели,

На първо място искам да изразя благодарност за възможността да Ви приветствам на този висок форум, на който са събрани представители на Европейската комисия и Европейския парламент, на академичната общност, на неправителствени организации и на заинтересовани страни, които вярвам, че ще допринесат за постигането на едно сигурно, устойчиво и интегрирано бъдеще на целия ЕС.

Свидетели сме на динамични времена, в които опасностите и рисковете се проявяват в редица сфери на стопанския и политическия живот. Точно заради това, днес посланието, което искам да подчертая е „всеобхватен съюз“. За мен този „всеобхватен съюз“ включва няколко компонента – „политическа и киберсигурност“, „пълноценна дигитализация“, „зелен преход“ и не на последно място – задълбочаване на „фискалната интеграция“ и „фискален съюз“.

Нека да започнем с политическата и киберсигурност. Войната в Украйна сплоти ЕС в единен политически блок и показа на практика как многото езици могат да бъдат един глас на международната сцена, който да налага европейските ценности за неприкосновеност във всичките ѝ аспекти. Но всичко това е само един импулс, който трябва да ни подтикне към реална промяна. Заплахите към сигурността на съюза не са само политически, но са и от гледна точка на киберсигурност, която следва да се надгражда посредством пълноценна дигитализация на бизнеса и администрацията, за да се поощрява един устойчив, зелен икономически растеж.

Днес искам да Ви призова да положим основите на това да говорим за практически решения, за координирана стратегия и заедност, а не за проблеми и фрагментация. Заедността е пътят, по който еврозоната ще се разширява, подпомогната от предимствата, които ще предостави цифровото евро. Практическите решения са то да се превърне в авангарден инструмент на паричната политика, да подсили паричния суверенитет и глобалната роля на еврото, да създаде финансово стабилна и иновативна среда за разплащания. Тази обща рамка на суверенитет и стабилност ще послужи от своя страна като основен градивен елемент за фискален съюз, в който България да може да сподели своя опит на разумност, предвидимост и последователност по отношение на публичните финанси. Опит, който трасира пътя към еврозоната.

Фискалният съюз трябва да се превърне в икономическа конституция на ЕС, която да бъде подчинена на правила, политики и оптимални институционални практики, които да са насочени към установяване на адекватна комбинация от парична и фискална политика, правила за конкуренция и регулации на финансовите пазари, които да подпомагат единния пазар и да го надграждат.

БНБ е институцията, която има трайна и последователна позиция за приемане на еврото.

Трасираме пътя към еврозоната с ежеминутна съвместна работа и координация с ЕЦБ.

Затова съм сигурен, че скоро ще станем интегрална част от еврозоната.

Благодаря Ви за вниманието!“

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Противоконституционна ли е мярката за отнемане на коли от пияни и дрогирани шофьори?

Подкаст