“Емка” – Севлиево ще разпредели над 3.6 млн. лева като дивидент за 2023 г.

пари домакинства депозити дивидент преки чуждестранни инвестиции елана агрокредит продажбите приходи, Юрий Гагарин прогнози ръст продажби придобивания оборот бфб проекти Мак АД възнаграждения Елана слънчо смарт органик Емка печалба

Производителят на изолирани и намотъчни проводници “ЕмкаАД от Севлиево отново ще разпредели дивидент – и от нетната печалба за миналата година, която е в размер на 8 662 088.75 лева. Мениджърите на дружеството предлагат за това да се използват 3 654 690.69 лева, като брутна сума на една акция е 0.0842105 лева. Сумата е двойно по-малка спрямо изплатената от печалбата за 2022 година.

Ако това предложение се приеме, то изплащането на дивидента ще започне на 10 юли и ще се извършва чрез “Централен депозитар” АД и финансовите центрове на “Юробанк” АД.

Останалата част от чистата печалба ще бъде отнесена във фонд „Неразпределена печалба“

на дружеството.

Преди това обаче общото събрание трябва да приеме доклада за дейността на дружеството и одитирания годишен финансов отчет за 2023 г. и одиторския доклад към него.

При този добър финансов резултат и предложения дивидент няма да има проблеми с вземането на решение за освобождаване на членовете на съвета на директорите – “Манг” ООД, “Профи -Т” ООД, “Дениде” ООД и “ЛТС Консулт 2011” ООД, от отговорност за дейността им през миналата година.

През последните години

“Емка” пази позициите си на водещ производител на кабели и проводници,

като се разработват нови продукти и се залага на съвременно технологично оборудване на производството. 

Няма промяна в групата на най-големите акционери – “Индустриален капитал холдинг” е с 33.12%, “КЕМП” АД с 37.37% и ЗУПФ “Алианц България” с 6.93% от книжата с право на глас. Останалите книжа се държат от по-малки инвеститори.

От нетната печалба за 2022 г. “Емка” разпредели по 0.1579 лева на акция. 

При липса на кворум събранието ще се проведе на 5 юни на същото място и при същия дневен ред.

Акциите на “Емка” АД се търгуват на “Българска фондова борса”. За последните дванадесет месеца цените им вървят нагоре – от 1.82 лева преди година до 2.06 лева в момента. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Как смятате, промените по бул. "Витоша" и бул."Патриарх Евтимий" ще подобрят ли организацията на движението в центъра на София?

Подкаст