Приходите в ДОО за първите три месеца са с над 400 млн. лева повече спрямо същия период на 2023 година

Надзорният съвет на НОИ заседава заради увеличението на пенсиите

Към 31 март 2024 година общият размер на отчетените приходи Държавното обществено осигуряване е 3 040,4 млн. лева, което представлява 23,6% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи в ДОО са с 408,1 млн. лева повече в сравнение със същия период на 2023 година. Общо отчетените разходи възлизат на 5 713,1 млн. лева или 23,5% от заложените в плана за годината. Разходите са с 696,6 млн. лева повече в сравнение със същия период на 2023 година.

В структурата на общите разходи най-голям дял заемат разходите за пенсии, които са в размер на 5 065,4 млн. лева, което е 23,4% изпълнение на плана за годината. Разходите за пенсии са с 586,0 млн. лв. или с 13,1% повече спрямо същия период на 2023 година.

Броят на пенсионерите за март 2024 година е 2 040 181, или с 11 268 (0,6%) повече в сравнение със същия месец миналата година. Средният месечен размер на пенсията на един пенсионер е 826,85 лева. В сравнение със същия месец на 2023-та той е по-висок с 88,10 лева (11,9%). Средният месечен размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст на един пенсионер за март 2024 година е 910,49 лева. В сравнение с третия месец на предходната година, той е по-висок с 99,47 лева (12,3%).

Следващата по значимост и големина група разходи в консолидирания бюджет на ДОО са разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване. Към 31 март те са в размер на 605,0 млн. лева или 23,8% изпълнение на плана за годината. Отчетените разходи са със 107,4 млн. лв. повече спрямо същия период на 2023 година.

Общият размер на отчетените трансфери (нето) по консолидирания бюджет на ДОО към март 2024 година е 2 734,0 млн. лева.

Учителски пенсионен фонд

Отчетените приходи в Учителския пенсионен фонд към 31 март са в размер на 25,5 млн. лева, което представлява 21,5% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 4,8 млн. лева повече в сравнение със същия период на 2023 година.

Общо отчетените разходи на Учителския пенсионен фонд към края на март са в размер на 23,9 млн. лева, което представлява 22,7% изпълнение на плана за годината. Извършените разходи са с 3,5 млн. лева повече в сравнение със същия период на 2023 година.

Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“

Отчетените приходи към 31 март са в размер на 877,7 хил. лева, което представлява 35,1% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са със 174,7 хил. лева по-малко в сравнение със същия период на 2023 година.

Общо отчетените разходи към 31 март са в размер на 351,8 хил. лева.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Как смятате, промените по бул. "Витоша" и бул."Патриарх Евтимий" ще подобрят ли организацията на движението в центъра на София?

Подкаст